Wyjazd ekipy z powiatu ostrowskiego w środę 6 czerwca o godzinie 7.00 z parkingu przy kościele (vis a vis LO Ostrów Maz).

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XX MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ LEKKOATLETYKA INDYWIDUALNA –

 

Igrzyska Młodzieży Przypominamy, że Zarząd SZSWWM na posiedzeniu w dniu 18.09.2015 r. podjął uchwałę o zakazie występowania w strojach z emblematami klubów sportowych na wszystkich szczeblach rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w edycji szkolnej. Dopuszczalne są jedynie nazwa i logo szkoły. Zespoły niestosujące się do powyższej uchwały nie będą dopuszczane do rozgrywek. Przed zawodami opiekun każdego zespołu musi dostarczyć bezpośredniemu organizatorowi zawodów pisemne zgłoszenie szkoły do zawodów podpisane przez Dyrektora szkoły.

1. Organizatorzy: Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, Płocki Szkolny Związek Sportowy

2. Termin: 6 czerwca 2018 r.

3. Miejsce: Stadion Miejski im. Bernarda Szymańskiego w Płocku, ul. Sportowa 3

4. Uczestnictwo: W zawodach udział biorą dziewczęta i chłopcy wyłonieni z eliminacji rejonowych (międzypowiatowych), zgodnie z regulaminem wojewódzkim, urodzeni 2004-2002r. W zawodach prawo startu mają po 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników z zawodów międzypowiatowych; po 2 najlepsze sztafety z zawodów międzypowiatowych. Zawodnik/czka może brać udział w jednej konkurencji i w jednej sztafecie.

5. Zgłoszenia: Zgłoszenie z Rejonu do zawodów na załączonym formularzu należy przesłać do dnia 1 czerwca 2018 na adres organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zgłoszenie szkoły, obowiązkowo przez system SRS , potwierdzone przez dyrektora szkoły składamy w biurze zawodów podczas weryfikacji.

6. Przyjazd ekip: Przyjazd ekip w dniu 6 czerwca 2018r do godz.10.00 - stadion, ul. Sportowa 3

7. Konferencja techniczna i weryfikacyjna: Godz. 10.30 na stadionie. Obowiązują dokumenty: zgłoszenie, o którym mowa w pkt.5 oraz ważna legitymacja szkolna. Do legitymacji wystawionej po 30 września 2017 r. wymagane jest zaświadczenie dyrektora szkoły, iż zawodnik/zawodniczka jest uczniem tej szkoły od początku roku szkolnego. Kwestię badań lekarskich regulują: rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1986r i 5 listopada 1992r. z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami i ich kwalifikacją do zajęć w-f i udziału w zawodach sportowych dla młodzieży szkolnej oraz Ministra Zdrowia z dn. 22.XII.2004r w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą i z dn. 21.III.2007 r. Program zawodów: Rocznik 2002-03 – K- 100, 300, 600, w dal, wzwyż, kula (3kg), 4x100m M-100, 300, 1000, w dal, wzwyż, kula (5kg) 4 x 100 m Rocznik – 2001 r. - K - 100, 200, 400, 800, w dal, wzwyż, kula(3kg), sztafeta olimpijska (800,400,200,100), 4 x 100 m M – 100, 200, 400, 800, 1500, w dal, wzwyż, kula(5kg), sztafeta olimpijska (800,400,200,100), 4 x 100 m.

8. Finanse: Organizator nie zabezpiecza obiadów - wyżywienie uczestników we własnym zakresie.

9. Nagrody: Indywidualnie za miejsca I-III – medale. Drużynowo: Za miejsca I-III – puchary, a za I-VIII dyplomy.

10. Przepisy: Regulamin MIMS na rok szkolny 2017/2018 i przepisy PZLA.

11. Postanowienia końcowe Prosimy opiekunów zespołów o szczególne zwrócenie uwagi na zachowanie młodzieży w czasie zawodów i po zawodach. W przypadku niestosownego zachowania uczestników organizator ma prawo wykluczyć dany zespół z

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Powiecie Ostrów Mazowiecka

Copyright © 2016. All Rights Reserved.