Zgłoszenia na ringo: 

6 czerwca SP Nur kategoria młodzież :.....

8 czerwca SP Zaręby Kościelne kategoria dzieci: SP Prostyń, SP Sulęcin Szlachecki, SP Zaręby Kościelne .....