W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie terminarza imprez powiatowych na rok szkolny 2018/2019. W spotkaniu wzięło udział 10 osób bezpośrednio związanych ze sportem szkolnym. Ustalono daty i miejsca poszczególnych imprez sportowych. Ponadto wprowadzone zostały poprawki do regulaminu. 

1. Do kalendarza powiatowych imprez wprowadzone zostały turnieje szachowe. Organizatorem będzie SP Stara Ruskołęka (kol. Arkadiusz Przeździecki). Na stronie przed zawodami będą zamieszczone regulaminy. Szachy punktowane będą z tzw drugiego koszyka punktowego czyli za I m-sce 40 pkt, II m-sca 30 pkt... 

2. Unihokej, ze względu na liczne zaangażowanie szkół oraz większą ilość zawodników, został przegłosowany jeśli chodzi o wprowadzenie dyscypliny do pierwszego koszyka punktowego czyli I m-sce 50 pkt, II m-sce 40 pkt ...

3. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin oraz konkurencji indywidualnych, są zobligowani do udziału w zawodach wyższego szczebla. Jeśli jakaś drużyna nie weźmie udziału, z sobie wiadomych przyczyn, powinna powiadomić kolejną lokatę o zastępstwie. 

4. Przypominam o rejestracji szkół w systemie SRS. Na zawody powiatowe i międzypowiatowe należy koniecznie mieć ze sobą wydruk podstęplowany przez szkołę i dyrektora szkoły. 

5. Po występie na zawodach międzypowiatowych i wojewódzkich bardzo proszę o podanie zdobytej tam lokaty. 

6. W związku z dużą mobilnością terminów bardzo proszę o sprawdzanie na dzień/dwa dni przed wyznaczonym terminem czy dana data nie uległa zmianie. 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Powiecie Ostrów Mazowiecka

Copyright © 2016. All Rights Reserved.