Komunikat Organizacyjny

                                                                                                          XXI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

w Indywidualnych Biegach Przełajowych

Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych dziewcząt i chłopców

Sochaczew – Kamion 2019

(jestem w trakcie organizacji transportu z Ostrowi Mazowieckiej) 

Organizatorzy:

– Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Woj. Mazowieckiego

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sochaczewie (rejon Sochaczew)

- Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

- Urząd Gminy w Młodzieszynie

Termin i miejsce:

5 kwietnia 2019 r. (piątek), otwarcie godz. 11.40           Biegi: godzina 12.00 – 14.30

Teren leśny, stadion przy Szkole Podstawowej w Kamionie, gm. Młodzieszyn

Uczestnictwo:

W zawodach biorą udział uczniowie i uczennice wyłonieni z eliminacji rejonowych, zgodnie z regulaminem wojewódzkim. Każdy rejon reprezentowany jest przez 12 zawodników/zawodniczek w każdym biegu (8 rejonów x 12 biegaczy). Tylko po 12 osób zostanie przez sędziego odliczonych na zbiórce przedstartowej (boksy). Odpowiedzialni za „dwunastki” są przedstawiciele rejonów.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do zawodów obowiązkowo poprzez system SRS. Zgłoszenia składane są w biurze zawodów. Zawodnik bez zgłoszenia nie będzie klasyfikowany. Zgłoszenia do 1 kwietnia 2019 r. przez wiodące SZS na adres –

. Listy startowe wyłącznie na załączonym druku exel.

Weryfikacja – 9.00 – 11.00             Odprawa techniczna – 11.00-11.10

Obowiązują dokumenty: zgłoszenia (z systemu SRS), ważna legitymacja szkolna. Do legitymacji wystawionej po 30 września 2017 r. wymagane jest zaświadczenie dyrektora szkoły, że zawodnik jest uczniem danej szkoły od początku roku szkolnego.

Kwestię badań lekarskich regulują: rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1986 r. i 5 listopada 1992 r. z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami i ich kwalifikacją do zajęć w-f i udziału w zawodach sportowych dla młodzieży szkolnej oraz Ministra Zdrowia z dn. 22.XII.2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą i z dni. 21.III.2007 r.

Opiekunowie przyjeżdżają z wydrukowanymi, czytelnie wypełnionymi kartami startowymi (wzór w załączeniu), ewentualnie można pobrać w biurze zawodów. Agrafkami przypinamy zawodnikowi/zawodniczce kartę z przodu na widocznym miejscu. Karty tylko oryginalne z logo organizatorów.

Nagrody:

Dekoracje po każdym biegu - I-VI miejsce: I-III miejsca - medale i I-VI miejsca – dyplomy.

Uwagi:

Wejście na trasy od godziny 10.00-11.00. Będzie oznakowanie. Niedopuszczalny jest start w obuwiu z kolcami. Całkowity zakaz rozgrzewek na głównej płycie stadionu. Rozgrzewka na terenie – przy wejściu do boksów (za siatką). Obowiązują stroje sportowe (zakaz strojów klubowych) – uchwała Zarządu SZSWM z dn. 19.09.2015 r. - regulamin MIMSz. Zawodnicy przebierają się w swoich środkach transportu. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy, nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione lub zagubione podczas zawodów. Organizatorzy proszą opiekunów o zwrócenie uwagi na zachowanie młodzieży w czasie zawodów i po nich.

W przypadku niestosowania się do regulaminu imprez sportowych organizator ma prawo wykluczenia zawodników z udziału w zawodach. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt jednostki delegującej. Istnieje możliwość zakupienia obiadów (zupa + drugie danie) w cenie 19 zł. Zamówienie prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 1 kwietnia 2019 r., telefon kontaktowy w tej sprawie: 501 270 796.

PROGRAM ZAWODÓW

Szkoły podstawowe – dzieci i młodzież

12.00

800 m dziewczęta ur. 2007

800 m dziewczęta ur. 2006

1000 m chłopcy ur. 2007

1000 m chłopcy ur. 2006

1000 m dziewczęta ur. 2005

1000 m dziewczęta ur. 2004

1000 m dziewczęta ur. 2003

1500 m chłopcy ur. 2005

1500 m chłopcy ur. 2004

1500 m chłopcy ur. 2003

Szkoły ponadpodstawowe (ur. 1999 i młodsi – uczniowie szkół dziennych)

1500 m           - dziewczęta

2000 m          - chłopcy

UWAGA

Biegi odbędą się kolejno (bieg po biegu). Prosimy tak dostosować rozgrzewki i zgłosić się na zbiórki przedstartowe, aby nie zakłócać toku zawodów.

Komitet Organizacyjny

W załączeniu:

- karta startowa

- zgłoszenie

- mapka tras biegowych

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Powiecie Ostrów Mazowiecka

Copyright © 2016. All Rights Reserved.