Jak nie trudno zauważyć minęły nam już wakacje. Przygotowujemy się do startów w roku szkolnym 2019/2020. W tym celu we wtorek tj 10 września i w środę 11 września 2019r w MOSiR Ostrów Maz odbędą się zebrania w sprawie regulaminu i kalendarza startów. Pierwsze spotkanie (wtorek 10.09) ustalone zostało na godzinę 14.30 i dotyczyło będzie kalendarza dla dzieci i młodzieży czyli klas IV-VI i VII-VIII  (Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej) a środowe (11.09) odbędzie się o 12.00 i będzie dotyczyło startów szkół średnich w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży. Przedstawiciele z poszczególnych szkół zostali już bądź zostaną, powiadomieni. Jeśli spoza tych osób zaproszonych są osoby, które mogą wnieść konstruktywne uwagu lub spostrzeżenia również zapraszamy. 

                                                                Z wyrazami szacunku - Agata i Andrzej Rostkowscy 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Powiecie Ostrów Mazowiecka

Copyright © 2016. All Rights Reserved.