KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XXII MAZOWIECKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

SZACHY - Licealiada

DZIEWCZĘTA + CHŁOPCY

Przypominamy o zakazie występowania w strojach z emblematami klubów sportowych na wszystkich szczeblach rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej (Uchwała Zarządu SZSWiWM z dn. 18.09.2015 r.). Dopuszczalne są jedynie nazwa i logo szkoły. Zespoły niestosujące się do tej uchwały nie będą dopuszczane do rozgrywek.

1. Organizatorzy:

Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego

Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce

Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie

2. Termin:

23 listopada 2019 roku (sobota)

3. Miejsce:

CKBiS Lelis, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis

4. Uczestnictwo:

zawody na zasadzie turnieju otwartego, drużyna składa się z 4 osób,

uczniowie średnich szkół dziennych (2000 i młodsi)

5. Zgłoszenia:

Zgłoszenie zespołu do zawodów obowiązkowo w Systemie Rejestracji Szkół

do dnia 18 listopada 2019 r. Oryginał zgłoszenia przywozimy na konferencję techniczną.

Szkoły bez rejestracji w SRS nie będą dopuszczone do zawodów.

6. Przyjazd ekip:

Przyjazd ekip w dniu 23 listopada 2019 r. do godz. 9.30.

7.

Konferencja

techniczna i

weryfikacyjna:

9.30. - 9.50. Początek zawodów o godz. 10.00.

Obowiązują dokumenty: zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 5 oraz ważna legitymacja szkolna. Do legitymacji wystawionej po 30 września 2019 r. wymagane jest zaświadczenie dyrektora szkoły, iż zawodnik/zawodniczka jest uczniem tej szkoły od początku roku szkolnego. Kwestię badań lekarskich regulują: rozporządzenie Ministra Zdrowia   i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1986r i 5 listopada 1992r. z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami i ich kwalifikacją do zajęć w-f i udziału w zawodach sportowych dla młodzieży szkolnej oraz Ministra Zdrowia z dn. 22.XII.2004r w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą i z dn. 21.III.2007 r

   
8. Nagrody:

Za miejsca I-III puchary i medale, I-VI dyplomy

9. System gier:

W zależności od liczby zgłoszonych zespołów - podany będzie na konferencji technicznej.

Przepisy: Regulamin MIMS na rok szkolny 2019/2020.

                                                                                                      Organizatorzy

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Powiecie Ostrów Mazowiecka

Copyright © 2016. All Rights Reserved.