REGULAMIN

XVIII POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2016/2017r

I.  CEL

-  propagowanie sportu w środowisku szkolnym

-  zabezpieczenie cyklu imprez sportowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

-  wyłonienie najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie ostrowskim

II.  ORGANIZATOR

Organizatorem Olimpiady jest Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

III.  TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbywać się będą głównie na szkolnych obiektach sportowych w miesiącach - październik 2015  - maj 2016 ..

IV.  UCZESTNICTWO

W Olimpiadzie uczestniczy młodzież szkół ponad gimnazjalnych ucząca się w systemie dziennym dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski oraz młodzież Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie .

V.  PROGRAM OLIMPIADY

    Październik 2015r styczeń 2016r

-  biegi przełajowe

-  piłka nożna ( 2 turnieje )

-  piłka ręczna

-  tenis stołowy

-  szachy

    Styczeń 2017 r  maj 2017 r

-  piłka koszykowa

-  piłka siatkowa

-  piłka nożna ( 2 turnieje ), pływanie , sztafetowe biegi przełajowe, piłka nożna dziewcząt, lekka     atletyka   

 

 

VI.  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

 1.  Tenis stołowy indywidualnie ;

Udział bierze po 3 zawodników i 3 zawodniczki ze szkoły , system do dwóch przegranych, o pierwsze miejsce gra lewa strona z prawą, gramy do trzech wygranych setów, dogrywamy do ostatniego miejsca .

  2.  Szachy indywidualnie ;

Turniej indywidualny po 3 zawodniczki i 3 zawodników ze szkoły.

  3.  Zespołowe gry sportowe „ każdy z każdym ‘’ ;

-  piłka ręczna 2x 18 min

-  piłka koszykowa 4x 8 min ryczałtem 5 minut dogrywki do skutku w razie remisu

-  piłka siatkowa do 2 wygranych setów, set trzeci do 25 pkt

-  piłka nożna chłopców 2x 20 min 4 turnieje – dwa jesienią – dwa wiosną , zmiany za zgodą sędziego ilość dowolna , zespół 12 – osobowy , kary 1’ , 2’ , kara meczu .

-  piłka nożna dziewcząt – 2 x 15 min , zmiany jak u chłopców – ilość dowolna, reszta jak u chłopców .

Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami Polskich Związków Sportowych.

  4.  Biegi przełajowe ;

  dystans ok. 1200 m dla dziewcząt oraz ok. 1600 m dla chłopców

Udział bierze po 8 dziewcząt i 8 chłopców z danej szkoły. Do punktacji wliczane są wyniki 6 pierwszych z danej szkoły.

 5. Sztafetowe biegi przełajowe ;

 dystans dla dziewcząt 10 x 800 m dla chłopców 10 x 1000 m

 - udział bierze po 10 dziewcząt i 10 chłopców z danej szkoły, jedna zawodniczka / zawodnik                                     nie może biec dwa razy

  6.  Lekka atletyka w formie jednodniowych zawodów w następujących konkurencjach

  *dziewczęta 100m, 400m, 800m, 4x100, 4 x 400 m, skok w dal, pchnięcie kulą.

  *chłopcy 100m, 400m, 1500m, 4x100m, 4x400m, skok w dal, pchnięcie kulą.

każdej konkurencji szkoła może wystawić po 3 zawodniczki i 3 zawodników. Jeden zawodnik/zawodniczka może wziąć udział w jednej konkurencji indywidualnej i jednej sztafecie lub w dwóch sztafetach.

UWAGA ;

Podczas rozgrywek systemem – każdy z każdym – tj. w grach zespołowych o kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a przy równej liczbie o wyższej lokacie decydować będzie kolejno ;

·        wynik bezpośredniego spotkania

·        lepsza różnica bramek, koszy , setów między zainteresowanymi ( mała tabela )

·        lepsza różnica w całych rozgrywkach,    większa liczba zdobytych bramek, koszy .

VII.  ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA ;

Prowadzona będzie punktacja łączna szkoły oraz oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Do klasyfikacji końcowej zaliczone zostaną najkorzystniejsze dla danej szkoły punkty z sześciu na osiem dyscyplin zdobyte przez zawodników danej szkoły plus punkty za tenis stołowy i szachy.

·        Gry zespołowe , biegi przełajowe , lekka atletyka , sztafetowe biegi przełajowe, pływanie ;

miejsce -   75 pkt 

II miejsce -   60 pkt

III miejsce -  50 pkt

Iv miejsce -  40 pkt

miejsce -   30 pkt

Punkty pomocnicze przy biegach przełajowych pierwszy zawodnik tyle punktów ilu startujących, następni o jeden punkt mniej w dół.

·         

·          Lekka atletyka punkty pomocnicze ; I miejsce – 16 pkt, II miejsce 14 pkt, III miejsce 13pkt, itd.

Punkty pomocnicze do sztafet I miejsce 38 pkt,  II miejsce 30 pkt,  III miejsce 25 pkt,  IV miejsce - 20 pkt,  V miejsce 15 pkt

 

·        Tenis stołowy , szachy ;

miejsce -   40 pkt

II miejsce -  32 pkt

III miejsce 26 pkt

IV miejsce 22 pkt

miejsce -  18 pkt

Punkty pomocnicze w tenisie stołowym i szachach w turniejach indywidualnych ;

miejsce 16 pkt, II miejsce 14 pkt, III miejsce 13pkt, IV miejsce 12 pkt, miejsce 11 pkt, VI miejsce 10 pkt, VII miejsce 9 pkt, VIII miejsce 8 pkt, IX – 7 pkt X miejsce 6 pkt. XI miejsce – 5 pkt, , XII m-ce – 4 pkt, XIII m-ce – 3 pkt, XIV m-ce – 2 pkt, XV m-ce – 1 pkt

VIII. PŁYWANIE

Trzy style – szkołę reprezentuje 6 dziewcząt i 6 chłopców – trzy pierwsze miejsca w każdym stylu i każdej kategorii nagrodzone będą medalami. 

Rywalizacja ta nie będziewliczana do punktacji XV Powiatowej Olimpiady Młodzieży.

IX.  NAGRODY

Dla zwycięskich szkół zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców ufundowane zostaną pamiątkowe puchary oraz statuetki dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z każdej szkoły, które zostaną wręczone wraz z dyplomami na uroczystości podsumowania Olimpiady. Ponadto po każdej konkurencji zawodnicy otrzymają medale .

X.  ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne imprezy przejazdy na zawody, sędziowanie- pokrywa organizator wymieniony w punkcie II.

XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.  Początek imprez ustala się na godz. 9.00 w tygodniu i na godz. 10.00 w soboty

  2.  Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych legitymacji szkolnych oraz badań lekarskich za co odpowiada nauczyciel opiekun, który przybył z młodzieżą na zawody.

  3.  Odpowiedzialnym za organizację poszczególnych dyscyplin jest gospodarz zawodów określony  w terminarzu w porozumieniu z koordynatorem Olimpiady.

  4.  Obowiązkiem gospodarza jest zabezpieczenie obiektu oraz niezbędnego sprzętu sportowego do przeprowadzenia zawodów.

  5.  W sprawach spornych wynikłych w trakcie przeprowadzenia Olimpiady decyzje podejmuje koordynator.

   6. Koordynatorem XVI Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2014/2015 oraz XVII Powiatowych Igrzysk Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych jest p. Agata Rostkowska. 

XII.  SĘDZIOWANIE

Każdy nauczyciel odpowiedzialny za zespół na zawodach zobowiązany jest do sędziowania lub wyznaczenia zastępcy , nauczyciela ze swojej szkoły .

 

 

 

REGULAMIN

XIX Igrzysk Młodzieży Szkolnej r.szk. 2016/2017

I.  CEL

-  propagowanie sportu w środowisku szkolnym

-  zabezpieczenie cyklu imprez sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

-  wyłonienie najbardziej usportowionych szkół na tych poziomach, w powiecie

II.  ORGANIZATOR

Patronat nad imprezą sprawuje Starosta Ostrowski. Współorganizatorem, na dalszym etapie współzawodnictwa jest Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce.

III.  TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbywać się będą głównie na szkolnych obiektach sportowych w miesiącach - wrzesień 2016  - maj 2017 r

IV.  UCZESTNICTWO

W Igrzyskach uczestniczy młodzież szkół podstawowych w rocznikach 2003 i młodsi oraz szkół gimnazjalnych w rocznikach 2000 i młodsi. Do zawodów powiatowych z każdej gminy kwalifikuje się zwycięska szkoła podstawowa  z miasta Ostrów Maz. i gminy Małkinia Górna-  dwie szkoły podstawowe a z gminy Ostrów Maz trzy szkoły podstawowe. W zawodach powiatowych ma prawo startować gospodarz zawodów bez eliminacji gminnych. Jeśli chodzi o szkoły gimnazjalne, można startować w biegach przełajowych, "O Puchar Starosty Ostrowskiego", sztafetowych biegach przełajowych, zawodach lekkoatletycznych, drużynowym tenisie stołowym, halowej piłce nożnej i piłce ręcznej- bez eliminacji gminnych.

VII.  ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA NA SZCZEBLU POWIATOWYM

Do punktacji wchodzi suma punktów 10 najkorzystniejszych wyników punktowych wśród gimnazjów i szkół podstawowych. Za konkurencje lekkoatletyczne i indywidualne biegi przełajowe szkoły otrzymują punkty oddzielnie dla dziewcząt i dla chłopców jak w punktacji drużynowej.

VIII ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W ZAWODACH WYŻSZEGO SZCZEBLA

Do punktacji powiatowej dolicza się punkty zdobyte na zawodach miedzypowiatowych i wojewódzkich. Za biegi przełajowe i konkurencje lekkoatletyczne w międzypowiecie mnoży się ilość punktów za dane miejsce dwukrotnie a w województwie trzykrotnie.

IX ZASADY PUNKTACJI

1. Indywidualne biegi przełajowe szkół podstawowych i gimnazjalnych: 1 miejsce - 7 pkt, 2 miejsce- 5 pkt, 3 miejsce- 4 pkt, 4,5 i 6 miejsce - 3 pkt, 7,8,9 i 10 miejsce- 2 pkt oraz 11 i 12miejsce - 1 pkt- powiat, (w międzypowiatach i województwie udział to jak m-sce 11 i 12). Zarówno w kategorii SP jak i GIMN.punkty zdobyte na międzypowiecie i województwie są dodawane do punktów drużynowych z zawodów powiatowych i są mnożone przez 2 i 3 , podobnie jak w LA. Ta zasada dotyczy tylko zawodów międzypowiatowych i wojewódzkich.W powiecie miejsca zdobywane przez poszczególnych biegaczy są brane pod uwagę tylko do klasyfikacji drużynowej.

2. Konkurencje lekkoatletyczne :1 miejsce - 7 pkt, 2 miejsce - 5 pkt, 3 miejsce-  4 pkt, 4 miejsce-  3 pkt, 5 miejsce- 2 pkt, 6 i dalsze - 1 pkt. SZTAFETY : 4x100 i olimpijska (gimn): 1 m- 15 pkt, 2m- 12 pkt, 3m-9 pkt, 4m-7pkt, 5m- 5pkt, 6 i dalsze m- 3 pkt. Za zawody międzypowiatowe i wojewódzkie punkty za zdobyte miejsce są mnożone odpowiednio przez 2 i 3.Do zawodów międzypowiatowych awansuje tylko pierwsza sztafeta.

3. Piłka nożna, indywidualne biegi przełajowe sp, sztafetowe biegi przełajowe, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, zawody lekkoatletyczne, czwórbój lekkoatletyczny : 1 m-sce- 50 pkt, 2 m-sce- 40 pkt, 3 m-sce- 30 , 4- m-sce- 25 , 5 m-sce- 20 , 6 m-sce- 15, 7 i poniżej - 5 punktów.

4. Drużynowy tenis stołowy, halowa piłka nożna, unihokej, ringo, bieg o Puchar Starosty Ostrowskiego: 1 m-sce - 40 pkt, 2 m-sce-30, 3 m-sce- 25 , 4m-sce-20, 5 m-sce- 15 , 6 m-sce- 10, 7 i poniżej- 7 punktów.

X  NAGRODY

Na zakończenie Igrzysk pięć najlepszych szkół w kategorii gimnazjów i szkół podstawowych otrzymuje wyróżnienia pucharowe i dyplomy. Najlepszy sportowiec z pięciu najlepszych szkół otrzymuje wyróżnienie indywidualne. 

XI  ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne imprezy przejazdy na zawody pokrywają jednostki delegujące a wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego dla szkół-drużyn, które wzięły udział w co najmniej 6 dyscyplinach kalendarza Igrzysk oraz medale za poszczególne dyscypliny funduje Starostwo Powiatowe.

XII  SĘDZIOWANIE

Każdy nauczyciel odpowiedzialny za zespół na zawodach zobowiązany jest do sędziowania lub wyznaczenia zastępcy , nauczyciela ze swojej szkoły.

XIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.  Początek imprez ustala się na godz. 9.30 w tygodniu i na godz. 10.00 w soboty i niedziele.

  2.  Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych legitymacji szkolnych oraz zgody rodziców, za co odpowiada nauczyciel opiekun, który przybył z młodzieżą na zawody.

  3.  Odpowiedzialnym za organizację poszczególnych dyscyplin jest gospodarz zawodów określony  w terminarzu w porozumieniu z koordynatorem Igrzysk.

  4.  Obowiązkiem gospodarza jest zabezpieczenie obiektu, szatni oraz niezbędnego sprzętu sportowego do przeprowadzenia zawodów.

  5.  W sprawach spornych wynikłych w trakcie przeprowadzenia zawodów decyzje podejmuje sędzia główny zawodów wskazany na ich początku.

6. Powyższy regulamin wchodzi w życie z początkiem XX edycji IMSz czyli wrzesień 2017r.


Pogrubioną czcionką napisano nazwę szkoły ,która uzyskała awans do zawodów międzypowiatowych a w nawiasach podane jest miejsce na tych zawodach.
PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĘTA (MŁODZIEŻ):1. Nur (III), 2. Andrzejewo, 3. Prostyń 4. Ostrów Maz 3, 5. Lubotyń, Brok, Zaręby Kościelne, Wąsewo. 

PIŁKA NOŻNA CHŁOPCY(MŁODZIEŻ):1. SP 3 Ostrów Maz (III), 2. Zaręby Kościelne, 3. Wąsewo, 4. Małkinia 2, Nur, Andrzejewo, 5. Lubotyń, Komorowo, Brok, 6. SP 1 Ostrów Maz 
MINI PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW (SP): 1. Prostyń (IV), 2. SP 3 Ostrów Maz, 3. Zaręby Kościelne , 4 Nur 5. SP 2 Małkinia G., 6. SP 1 Ostrów Maz, 7. Stary Lubotyń, 8. Brok.  
MINI PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT (SP):1. Ostrów M. (III)2, 2. Małkinia 2, 3. Zaręby Kościelne, 4. Brok, 5. Kiełczew, 6. Nur 
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE (sp- dz):1.Stary Lubotyń,2. Małkinia 2,3. Zaręby Kościelne, 4. Nur, 5. Ostrów Maz 1, 6.Brok, 7.Ostrów Maz 2,8. Andrzejewo, 9.Kiełczew, 10.Wąsewo, 11. Prostyń. 
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOW (sp-chł):1. Małkinia 2, 2. Stary Lubotyń, 3. Prostyń, 4. Zaręby Kościelne,5. Nur, 6. Ostrów Maz. 2, 7. Ostrów Maz. 1, 8. Andrzejewo, 9. Sulęcin Szlachecki, 10. Kiełczew, 11. Rząśnik Włościański. 
PUCHAR STAROSTY OSTROWSKIEGO (G-dz):1. Nur, 2. Andrzejewo, 3. Małkinia2, 4. Zaręby Kościelne, 5. Wąsewo, 6. Stary Lubotyń, 7. Prostyń, 8. Brok. 
PUCHAR STAROSTY OSTROWSKIEGO (G- chł):1. Lubotyń, 2. Andrzejewo, 3. Zaręby Kościelne, 4. Małkinia2, 5. Nur, 6. Wąsewo, 7. Ostrów Maz. 1, 8. Prostyń, 9. Stary Lubotyń. 
W nawiasach ze znakiem plus podane są punkty za indywidualny start zawodników z pierwszej dwunastki, zawody międzypowiatowe.

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĘTA (SP)-1. Zaręby Kościelne (II +XI), 2. Małkinia 2(V), 3. Nur, 4. Lubotyń, 5. Andrzejewo, 6. Prostyń. 

 SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE CHŁOPCY (SP)-1. Lubtyń (VI), 2. Małkinia 2 (V), 3. Prostyń, 4. Zaręby Kościelne, 5. Ostrów Maz 1, 6. Andrzejewo, 7. Nur. 

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĘTA (MŁODZIEŻ):1. Małkinia 2 (V), 2. Nur (-), 3. Andrzejewo (VI), 4. Zaręby Kościelne. 

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE CHŁOPCY (MŁODZIEŻ):1. Andrzejewo (IX), 2. Zaręby Kościelne (VIII), 3. Ostrów Maz 1, 4. Małkinia 2, 5. Nur, 6. Wąsewo. 

PIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):1. Jasienica, 2. Ostrów Maz 3, 3. Ostrów Maz 1, 4. Zaręby Kościelne, 5. Nur, Brok, 6. Stary Lubotyń. 
PIŁKA KOSZYKOWA CHŁOPCÓW (MŁODZIEŻ):1. Jasienica, 2. Ostrów M. 3, 3. Zaręby Kościelne, 4. Ostrów M. 1, 5. Nur, Lubotyń, Małkinia 2.
MINI KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT (SP)-1. Zaręby Kościelne,
2. Małkinia 2, 3. Nur, 4. Stary Lubotyń. 
MINI KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW(SP)-1. Zaręby K.(IV), 2. Małkinia 2, 3. St. Lubotyń, 4. SP 3, 5. Nur. 

HALOWA PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):1. Nur, 2. Andrzejewo, 3. Prostyń, 4. Zaręby Kościelne, 5. Brok i Jasienica, 6. Stary Lubotyń, Ostrów Maz. 1 

HALOWA PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW (MŁODZIEŻ):1. Małkinia 2, 2. Zaręby Kościelne, 3. Ostrów Maz 3, 4. Brok, 5. Nur, GP Stary Lubotyń, 6. Andrzejewo, Ostrów Maz 1, 7. Prostyń, SP Stary Lubotyń 
HALOWA PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW (SP)- 1. Małkinia 2, 2.Prostyń, 3. Nur, 4. Ostrów Maz. 3, 5. Zaręby Kościelne, 6. Lubotyń, 7. Andrzejewo, Brok. 
HALOWA PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT (sp)-1. Zaręby Kościelne, 2. Nur, 3. Kiełczew, 4. Brok, 5. Małkinia2, 6. Szulborze Wielkie. 
MINI PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT (SP)-1. Zaręby Kościelne(II),
2. Małkinia 2, 3. Stary Lubotyń, 4. Prostyń. 

MINI PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCY (SP)-1. Zaręby Kościelne (V), 2. Prostyń, 3. Stary Lubotyń, 4. Małkinia 2. 

PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):1. SP 2 Małkinia (I), 2. SP Prostyń, 3. SP Zaręby Kościelne. 
PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW (MŁODZIEŻ):1. SP Zaręby Kościelne, 2. SP 2 Małkinia, 3. SP Nur, 4. SP Andrzejewo, 5. SP Prostyń. 
TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT (SP):1. Kiełczew, 2. Prostyń, 3. Nagoszewo, 4. Nur. 

TENIS STOŁOWY CHŁOPCY (SP): 1. Prostyń, 2. Nur, 3. Kiełczew, 4. Nagoszewo. 
TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):1.Wąsewo, 2. Nur, 3. Nagoszewo, 4. Ostrów Maz 1,5. Prostyń,6. Nagoszewo SP, 7. Brok, 8.Małkinia 1
TENIS STOŁOWY CHŁOPCY (MŁODZIEŻ):1. Nagoszewo, 2. Prostyń, 3. Nur, 4. Brok, 5. Wąsewo, 6. Małkinia 1, 7. Ostrów Maz. 1, 8. Małkinia2. 
MINI PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT (SP)-1. Nur, 2. Prostyń, 3. Zaręby K. , 4. Lubotyń, 5. Ostrów Maz 2, 6. Małkinia 2

MINI PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW (SP)-1.Prostyń,
2. Nur, 3. Małkinia 2, 4. Stary Lubotyń, 5. Zaręby Kościelne. 

PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):1. Ostrów Maz 1, 2. Nur, 3. Lubotyń, 4. Ostrów Maz 2, Jasienica, Małkinia 1, 5. Małkinia 2, Wąsewo, Zaręby K. 

PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW (MŁODZIEŻ):1. Lubotyń, 2. Małkinia 2, 3. Wąsewo, 4. Ostrów Maz 1, 5. Nur, 6.Zaręby Kościelne. 

UNIHOKEJ DZIEWCZĘTA (SP)-1. Stary Lubotyń, 2. Nur, 3. Zaręby Kościelne, 4. Andrzejewo, 5. Małkinia 2.
UNIHOKEJ CHŁOPCY (SP) - 1. Stary Lubotyń,
2. Nur, 3. Andrzejewo, 4. Stara Ruskołęka, 5. Zaręby Kościelne. 
UNIHOKEJ DZIEWCZĘTA (MŁODZIEŻ):1. Zaręby Kościelne,
2. Andrzejewo, 3. Nur, 4. Małkinia 2, Brok. 
UNIHOKEJ CHŁOPCY (MŁODZIEŻ):1. Andrzejewo, 2. Brok, 3. Nur, 4. Małkinia 2, 5. Zaręby Kościelne. 

LEKKA ATLETYKA DZIEWCZĘTA (MŁODZIEŻ):1. Małkinia 2, 2. Andrzejewo, 3. Jasienica, 4. Nur, 5. Ostrów M. 1, 6. Stary Lubotyń, 7. Wąsewo, 8. Brok. 

LEKKA ATLETYKA CHŁOPCY (Gimnazja):1. Andrzejewo, 2. Małkinia 2, 3. Nur, 4. Wąsewo, 5. Jasienica, 6. Lubotyń, 7. Brok, 7. Małkinia 1, 9. Ostrów M. 1, 10. Stary Lubotyń. 
CZWÓRBÓJ LA DZIEWCZĘTA (SP):

CZWÓRBÓJ LA CHŁOPCY (SP)-

RINGO (MŁODZIEŻ):

RINGO (SP) - 1. 

I-VI - miejsca , u- udział

 
Wyniki młodzików w LA

LEKKAATLETYKA GIMNAZJA- Międzypowiat- 100 m K: 100 m M: . 300 m K: 300 m M :600 m K: 1000 m M: Skok w dal K: Skok w dal M: Pchnięcie kulą K: Pchnięcie kulą M:4x100 K : 4x100 M :

Wyniki junior młodszy w LA

LEKKAATLETYKA GIMNAZJA- Międzypowiat-100mK: 200mK: ,400 m K:.800mK:. Sztafeta olimpijska: 100mM:200m M:400mM: 1500mM:wzwyż M: w dal : kula M: 4x100 M: Sztafeta olimpijska:

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Powiecie Ostrów Mazowiecka

Copyright © 2016. All Rights Reserved.