Przepraszam, że możecie mieć problemy z odczytaniem wyników. Ja mam problemy z ich zamieszczeniem ale chociaż trochę Wam postaram się przedstawić moje wyliczenia. Suma 10-ciu najwyżej punktowanych dyscyplin daje miejsce w klasyfikacji: 

1 miejsce - G Zaręby Kościelne - 509 pkt

2 miejsce G. 2 Małkinia Górna - 485 pkt 

3 miejsce G Andrzejewo - 481 pkt 

4 miejsce G Nur - 323 pkt

5 miejsce G Wąsewo 210 pkt 

6 miejsce G nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej 195 pkt  

 

        GIMN                                    
    P.N dz P.N.chł B.P. dz B.P. chł P.K.dz P.K. chł H.P.N.dz H.P.N.chł P.R.dz P.R.chł   P.S.dz P.S.chł unih dz unih chł sztaf dz sztaf chł la dz la chł suma miejsce
Andrzejewo 50+20 25 20+20+3 30+8     30 15 25 30       30 40+15 30+25 50+20 40 50 481 2
Brok   20 25 5 7     7 25         15 20 25     15 15 174  
Jasienica   20 20 15 7                       40   20   122  
Lubotyń     20 7 40+16+9       7       30 30           20 169  
Małkinia 1       7 7     7 10       20 25             76  
Małkinia 2     30 40+10 10 30 20 10 30 50+50 50+20         30 50+0 30 50 40 480+ 3
Nur   30 25 20+8 7+2 40   25 7 30 25   50+15   25 20 20       323 4
Ostrów Maz 1 50 7+2 25   25   10         20             139  
Ostrów Maz 3         50+50           20 50+20             190+ 6
Prostyń   15   7+2 7+2     40 7                 25     105  
Szulborze       7 15       20                       42  
Wąsewo   25 20 10 7     15 15       20 20     25 20 25 25 210 5
Zaręby Kościelne 40 40+25 30+12+6 20+18+3 50+30 40 20 40 40 40   25 40 40+20 15 15 40+15 30 30 509 1
Komorowo           30                           30  
Ostrów Maz 2                     40 7             47  

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Powiecie Ostrów Mazowiecka

Copyright © 2016. All Rights Reserved.