REGULAMIN

XX POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2018/2019r

I.  CEL

-  propagowanie sportu w środowisku szkolnym

-  zabezpieczenie cyklu imprez sportowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

-  wyłonienie najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie ostrowskim

II.  ORGANIZATOR

Organizatorem Olimpiady jest Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

III.  TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbywać się będą głównie na szkolnych obiektach sportowych w miesiącach - październik 2015  - maj 2016 ..

IV.  UCZESTNICTWO

W Olimpiadzie uczestniczy młodzież szkół ponad gimnazjalnych ucząca się w systemie dziennym dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski oraz młodzież Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie .

V.  PROGRAM OLIMPIADY

    Październik 2018r styczeń 2019r

-  biegi przełajowe

-  piłka nożna ( 2 turnieje )

-  piłka ręczna

-  tenis stołowy

-  szachy

    Styczeń 2019 r  maj 2019 r

-  piłka koszykowa

-  piłka siatkowa

-  piłka nożna ( 2 turnieje ), pływanie , sztafetowe biegi przełajowe, piłka nożna dziewcząt, lekka     atletyka   

 

 

VI.  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

 1.  Tenis stołowy indywidualnie ;

Udział bierze po 3 zawodników i 3 zawodniczki ze szkoły , system do dwóch przegranych, o pierwsze miejsce gra lewa strona z prawą, gramy do trzech wygranych setów, dogrywamy do ostatniego miejsca .

  2.  Szachy indywidualnie ;

Turniej indywidualny po 3 zawodniczki i 3 zawodników ze szkoły.

  3.  Zespołowe gry sportowe „ każdy z każdym ‘’ ;

-  piłka ręczna 2x 18 min

-  piłka koszykowa 4x 8 min ryczałtem 5 minut dogrywki do skutku w razie remisu

-  piłka siatkowa do 2 wygranych setów, set trzeci do 25 pkt

-  piłka nożna chłopców 2x 20 min 4 turnieje – dwa jesienią – dwa wiosną , zmiany za zgodą sędziego ilość dowolna , zespół 12 – osobowy , kary 1’ , 2’ , kara meczu .

-  piłka nożna dziewcząt – 2 x 15 min , zmiany jak u chłopców – ilość dowolna, reszta jak u chłopców .

Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami Polskich Związków Sportowych.

  4.  Biegi przełajowe ;

  dystans ok. 1200 m dla dziewcząt oraz ok. 1600 m dla chłopców

Udział bierze po 8 dziewcząt i 8 chłopców z danej szkoły. Do punktacji wliczane są wyniki 6 pierwszych z danej szkoły.

 5. Sztafetowe biegi przełajowe ;

 dystans dla dziewcząt 10 x 800 m dla chłopców 10 x 1000 m

 - udział bierze po 10 dziewcząt i 10 chłopców z danej szkoły, jedna zawodniczka / zawodnik                                     nie może biec dwa razy

  6.  Lekka atletyka w formie jednodniowych zawodów w następujących konkurencjach

  *dziewczęta 100m, 400m, 800m, 4x100, 4 x 400 m, skok w dal, pchnięcie kulą.

  *chłopcy 100m, 400m, 1500m, 4x100m, 4x400m, skok w dal, pchnięcie kulą.

każdej konkurencji szkoła może wystawić po 3 zawodniczki i 3 zawodników. Jeden zawodnik/zawodniczka może wziąć udział w jednej konkurencji indywidualnej i jednej sztafecie lub w dwóch sztafetach.

UWAGA ;

Podczas rozgrywek systemem – każdy z każdym – tj. w grach zespołowych o kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a przy równej liczbie o wyższej lokacie decydować będzie kolejno ;

·        wynik bezpośredniego spotkania

·        lepsza różnica bramek, koszy , setów między zainteresowanymi ( mała tabela )

·        lepsza różnica w całych rozgrywkach,    większa liczba zdobytych bramek, koszy .

VII.  ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA ;

Prowadzona będzie punktacja łączna szkoły oraz oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Do klasyfikacji końcowej zaliczone zostaną najkorzystniejsze dla danej szkoły punkty z sześciu na osiem dyscyplin zdobyte przez zawodników danej szkoły plus punkty za tenis stołowy i szachy.

·        Gry zespołowe , biegi przełajowe , lekka atletyka , sztafetowe biegi przełajowe, pływanie ;

miejsce -   75 pkt 

II miejsce -   60 pkt

III miejsce -  50 pkt

Iv miejsce -  40 pkt

miejsce -   30 pkt

Punkty pomocnicze przy biegach przełajowych pierwszy zawodnik tyle punktów ilu startujących, następni o jeden punkt mniej w dół.

·         

·          Lekka atletyka punkty pomocnicze ; I miejsce – 16 pkt, II miejsce 14 pkt, III miejsce 13pkt, itd.

Punkty pomocnicze do sztafet I miejsce 38 pkt,  II miejsce 30 pkt,  III miejsce 25 pkt,  IV miejsce - 20 pkt,  V miejsce 15 pkt

 

·        Tenis stołowy , szachy ;

miejsce -   40 pkt

II miejsce -  32 pkt

III miejsce 26 pkt

IV miejsce 22 pkt

miejsce -  18 pkt

Punkty pomocnicze w tenisie stołowym i szachach w turniejach indywidualnych ;

miejsce 16 pkt, II miejsce 14 pkt, III miejsce 13pkt, IV miejsce 12 pkt, miejsce 11 pkt, VI miejsce 10 pkt, VII miejsce 9 pkt, VIII miejsce 8 pkt, IX – 7 pkt X miejsce 6 pkt. XI miejsce – 5 pkt, , XII m-ce – 4 pkt, XIII m-ce – 3 pkt, XIV m-ce – 2 pkt, XV m-ce – 1 pkt

VIII. PŁYWANIE

Trzy style – szkołę reprezentuje 6 dziewcząt i 6 chłopców – trzy pierwsze miejsca w każdym stylu i każdej kategorii nagrodzone będą medalami. 

Rywalizacja ta nie będziewliczana do punktacji XV Powiatowej Olimpiady Młodzieży.

IX.  NAGRODY

Dla zwycięskich szkół zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców ufundowane zostaną pamiątkowe puchary oraz statuetki dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z każdej szkoły, które zostaną wręczone wraz z dyplomami na uroczystości podsumowania Olimpiady. Ponadto po każdej konkurencji zawodnicy otrzymają medale .

X.  ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne imprezy przejazdy na zawody, sędziowanie- pokrywa organizator wymieniony w punkcie II.

XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.  Początek imprez ustala się na godz. 9.00 w tygodniu i na godz. 10.00 w soboty

  2.  Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych legitymacji szkolnych oraz badań lekarskich za co odpowiada nauczyciel opiekun, który przybył z młodzieżą na zawody.

  3.  Odpowiedzialnym za organizację poszczególnych dyscyplin jest gospodarz zawodów określony  w terminarzu w porozumieniu z koordynatorem Olimpiady.

  4.  Obowiązkiem gospodarza jest zabezpieczenie obiektu oraz niezbędnego sprzętu sportowego do przeprowadzenia zawodów.

  5.  W sprawach spornych wynikłych w trakcie przeprowadzenia Olimpiady decyzje podejmuje koordynator.

   6. Koordynatorem XVI Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2014/2015 oraz XVII Powiatowych Igrzysk Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych jest p. Agata Rostkowska. 

XII.  SĘDZIOWANIE

Każdy nauczyciel odpowiedzialny za zespół na zawodach zobowiązany jest do sędziowania lub wyznaczenia zastępcy , nauczyciela ze swojej szkoły .

 

 

REGULAMIN

XXII Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej - 2019/2020

 

I .   CEL

 • propagowanie sportu w środowisku szkolnym
 • zabezpieczenie cyklu imprez sportowych dla uczniów szkół podstawowych w powiecie ostrowskim;
 • wyłonienie najbardziej usportowionych szkół;

II.   ORGANIZATOR

Organizatorem rozgrywek jest Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej i Powiatowym Grodzko-Ziemskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Ostrołęce na etapie międzypowiatowym i wyższym.

III.   TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbywać  się będą na szkolnych obiektach sportowych oraz innych obiektach znajdujących się na terenie naszego powiatu,  w miesiącach  - wrzesień 2019  -  czerwiec 2020 r.

IV.   UCZESTNICTWO

W Igrzyskach uczestniczy młodzież szkół podstawowych w rocznikach 2007 i młodsi - to kategoria DZIECI oraz w rocznikach 2005 - 2006 - to kategoria MŁODZIEŻ. Do zawodów powiatowych z każdej gminy kwalifikują się z miasta Ostrów Mazowiecka, gminy Ostrów Mazowiecka oraz gminy Małkinia Górna po dwie szkoły podstawowe. Z pozostałych gmin naszego powiatu kwalifikuje się jedna drużyna. W zawodach powiatowych ma prawo startować gospodarz zawodów  bez eliminacji gminnych. Bez eliminacji gminnych można startować w następujących dyscyplinach: indywidualne biegi przełajowe pod nazwą "O Puchar Starosty Ostrowskiego", sztafetowe biegi przełajowe (10x800 i 10x1000 m), zawody lekkoatletyczne (indywidualne oraz czwórbój lekkoatletyczny) , drużynowy tenis stołowy, pływanie, szachy oraz halowa piłka nożna i piłka ręczna.  

V.   ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA NA SZCZEBLU POWIATOWYM I WYŻSZEGO SZCZEBLA

Do punktacji wchodzi suma punktów 10 najkorzystniejszych wyników punktowych wśród dzieci oraz 10 najkorzystniejszych wyników wśród młodzieży. Szkoły podstawowy będą klasyfikowane w DWÓCH kategoriach: SP Dzieci i SP Młodzież.  Za konkurencje lekkoatletyczne i indywidualne biegi przełajowe szkoły otrzymują punkty oddzielnie dla dziewcząt i dla chłopców. Na rok szkolny 2019/2020 zawiesza się przepis mnożenia punktów za zdobyte miejsca w zawodach wyższego szczebla. Rywalizację kończymy na poziomie zawodów powiatowych.

VI.  ZASADY PUNKTACJI
1. Indywidualne biegi przełajowe : 1 miejsce - 7 pkt, 2 miejsce- 5 pkt, 3 miejsce- 4 pkt, 4,5 i 6 miejsce - 3 pkt, 7,8,9 i 10 miejsce- 2 pkt oraz 11 i 12miejsce - 1 pkt- powiat, (w międzypowiatach i województwie udział to jak miejsce 11 i 12). Miejsca zdobywane przez poszczególnych biegaczy są brane pod uwagę tylko do klasyfikacji drużynowej.

2. Konkurencje lekkoatletyczne (kategoria młodzież) :1 miejsce - 7 pkt, 2 miejsce - 5 pkt, 3 miejsce - 4 pkt, 4 miejsce - 3 pkt, 5 miejsce - 2 pkt, 6 i dalsze - 1 pkt. SZTAFETY : 4x100 i olimpijska: 1 m. - 15 pkt, 2 m. - 12 pkt, 3 m. - 9 pkt, 4 m. - 7pkt, 5 m. - 5pkt, 6 i dalsze m. - 3 pkt. Za zawody międzypowiatowe i wojewódzkie punkty za zdobyte miejsce są mnożone odpowiednio przez 2 i 3.Do zawodów międzypowiatowych awansuje tylko pierwsza sztafeta.

3. Piłka nożna, indywidualne biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, zawody lekkoatletyczne, czwórbój lekkoatletyczny, unihokej :
1 miejsce - 50 pkt, 2 miejsce - 40 pkt, 3 miejsce - 30 , 4 – miejsce - 25 , 5 miejsce - 20 , 6 miejsce - 15, 7 i poniżej - 5 punktów.

4. Drużynowy tenis stołowy, halowa piłka nożna, bieg o Puchar Starosty Ostrowskiego:
1 miejsce - 40 pkt, 2 miejsce - 30 pkt, 3 miejsce - 25 pkt , 4 miejsce - 20 pkt, 5 miejsce - 15 pkt, 6 miejsce - 10 pkt, 7 miejsce i poniżej - 7 punktów.

VII.   NAGRODY

Na zakończenie Igrzysk pięć najlepszych szkół w kategorii dzieci i młodzież szkół podstawowych otrzymuje wyróżnienia pucharowe i dyplomy. Najlepszy sportowiec z pięciu najlepszych szkół otrzymuje wyróżnienie indywidualne. 

VIII.  ZASADY  FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne imprezy  -  przejazdy na zawody pokrywają jednostki delegujące i/lub Organizatorzy wymienieni w pkt. II, a wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego dla szkół-drużyn oraz medale za poszczególne dyscypliny funduje Starostwo Powiatowe.

IX.   SĘDZIOWANIE

Każdy nauczyciel odpowiedzialny za zespół na zawodach zobowiązany jest do sędziowania lub wyznaczenia zastępcy , nauczyciela ze swojej szkoły.

X.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Początek imprez ustala się na godz.  9.30 w tygodniu i na godz. 10.00 w soboty i niedziele.
 2. Na co najmniej dwa dni przed zawodami nauczyciel odpowiedzialny za drużynę jest zobowiązany do zgłoszenia udziału w zawodach do koordynatora rozgrywek powiatowych. Każda nieobecność również wymaga zgłoszenia do koordynatora.
 3. Szkoły zobowiązane są do zgłoszenia w Systemie Rejestracji Sportowców (konto na ) przed każdymi zawodami oraz przywiezienie ze sobą wydruku z systemu podstemplowanego przez dyrektora szkoły delegującej.
 4. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych legitymacji szkolnych oraz zgody rodziców, za co odpowiada nauczyciel- opiekun, który przybył z młodzieżą na zawody.
 5. Odpowiedzialnym za organizację poszczególnych zawodów jest gospodarz zawodów określony w terminarzu w porozumieniu z koordynatorem Igrzysk.
 6. Obowiązkiem gospodarza jest zabezpieczenie obiektu, szatni  oraz sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia zawodów.
 7. W sprawach spornych wynikłych w trakcie przeprowadzenia zawodów decyzje podejmuje sędzia główny zawodów wskazany na ich początku.
 8. Powyższy regulamin wchodzi w życie z początkiem XXII edycji PIMSz czyli we wrześniu 2019 r. 

Wyniki XXII PIMSz - PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĘTA (MŁODZIEŻ):1. Małkinia 2, 2. Zaręby Kościelne, 3. Brok, 4. Ostrów Maz. 2, 5. Nur, 6. Kiełczew. 

PIŁKA NOŻNA CHŁOPCY(MŁODZIEŻ):1. Ostrów M. 3, 2. Nur, 3. Zaręby K., 4. Prostyń, Małkinia 2, Andrzejewo, 5. Brok, S.Lubotyń, Ostrów M.1. 
MINI PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW (dzieci): 1. SP 3 Ostrów Maz., 2. SP 4 Ostrów Maz, 3. Andrzejewo, 4. Szulborze, Małkinia 2 , Zaręby Kościelne, 5.Brok, Lubotyń, Nur, 6. Prostyń, Wąsewo.  
MINI PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT (dzieci):1. Zaręby Kościelne, 2. Andrzejewo, 3. Małkinia 2, 4. Brok, 5. Lubotyń. 
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE (dzieci- dz):1. Małkinia 2, 2. Brok, 3. Zaręby Kościelne, 4.Nur, 5.Prostyń, 6.Wąsewo, 7.Ostrów M.1, 8.Andrzejewo, 9.Glina, Sulęcin. 
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOW (dzieci -chł):1. Małkinia2, 2.Zaręby Kościelne, 3.Ostrów M.1, 4.Nur, 5.Prostyń, 6.Rząśnik Włościański, 7.Brok, 8.Andrzejewo, 9.Ostrów M.2, 10.Wąsewo. 
PUCHAR STAROSTY OSTROWSKIEGO (młodzież -dz):1. Małkinia 2, 2. Zaręby Kościelne, 3. Brok, 4. Andrzejewo, 5. Ostrów M.1, 6. Nur, 7. Prostyń, 8. Wąsewo. 
PUCHAR STAROSTY OSTROWSKIEGO (młodzież- chł):1. Małkinia 2, 2. Andrzejewo, 3. Nur, 4. Zaręby Kościelne, 5. Wąsewo, 6. Ostrów M.1, 7. Małkinia1, 8. Rząśnik Włościański, 9. Prostyń, 10. Brok, 11. Glina

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĘTA (DZIECI)-1. Małkinia 2, 2. Brok, 3. Zaręby Kościelne, 4. Prostyń, 5. Andrzejewo, 6. St. Lubotyń

 SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE CHŁOPCY (DZIECI)-1. Małkinia 2, 2. Prostyń, 3. Zaręby Kościelne, 4. Ostrów Maz. 2, 5. Nur, 6. Andrzejewo, 7. St. Lubotyń

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĘTA (MŁODZIEŻ):1. Małkinia 2, 2. ST. Lubotyń, 3. Zaręby Kościelne, 4. Ostrów Maz. 2, 5. Andrzejewo 

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE CHŁOPCY (MŁODZIEŻ):1. Małkinia 2, 2. St. Lubotyń, 3. Andrzejewo, 4. Nur, 5. Zaręby Kościelne, 

KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ): 1. SP2 Ostrów Maz., 2. Małkinia 2, 3. Brok, 4. Zaręby Kościelne, 5. Ostrów Maz 1 

KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW (MŁODZIEŻ): 1. Zaręby Kościlne, 2. SP3 Ostrów Maz., 3. SP3 Małkinia G., 4. Stary Lubotyń, 5. SP4 Ostrów Maz, Brok. 
MINI KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT (dzieci)-1. Zaręby Kościelne,
2. SP2 Małkinia G., 3. SP2 Ostrów Maz, 4. Brok, 5. SP3 Ostrów Maz.
MINI KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW(dzieci)-1. SP2 Ostrów Maz., SP2 Małkinia Górna. 

HALOWA PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):1. Brok, 2. Zaręby K., 3. Prostyń, 4. Nur, 5. SP2 Małkinia G.

HALOWA PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW (MŁODZIEŻ):1. SP2 Małkinia G., 2. SP1 Ostrów Maz., 3. SP Nur, 4. SP3 Ostrów Maz., 5. Prostyń, Wąsewo, 6. Zaręby K., Komorowo, 7. Kiełczew, Stary Lubotyń, 8. SP1 Małkinia G. , Andrzejewo
HALOWA PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW (dzieci): 1. SP4 Ostrów Maz., 2. SP Szulborze,3. SP2 Małkinia Górna, 4. SP 3 Ostów Maz., 5. Zaręby Kościelne, SP1 Ostrów Maz. 6. Andrzejewo, Prostyń, 7. Kiełczew, Wąsewo, Brok. 
HALOWA PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT (dzieci): 1. Zaręby Kościelne, 2. Brok, 3. Stary Lubotyń, 4. SP2 Małkinia G., 5. Andrzejewo, 6. Kiełczew, 7.Nur, 8. Wąsewo. 
MINI PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT (dzieci)1. Małkinia 2,
2. Zaręby Kościelne, 3. Prostyń, 4. Stary Lubotyń, 5. Brok. 

MINI PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCY (dzieci): 1. Małkinia2, 2. Prostyń, 3. Lubotyń, 4. Zaręby Kościelne. 

PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):1. Małkinia 2, 2. Zaręby Kościelne, 3. Brok, 4. Stary Lubotyń, 5. Prostyń

PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW (MŁODZIEŻ):1. Zaręby Kościelne, 2. Prostyń, 3. Stary Lubotyń, 4. Małkinia 2. 
TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT (dzieci):1. Nur, 2. Kiełczew, 3. Prostyń, 4. Brudki Stare, 5. Osuchowa Nowa, 6. Brok. 

TENIS STOŁOWY CHŁOPCY (dzieci): 1. Prostyń, 2. Brudki Stare, 3. Małkinia 2, 4. Nur, 5. Osuchowa Nowa, 6. Brok. 
TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):1. Osuchowa N., 2. Prostyń, 3. Brok, 4. Nur, 5. Brudki St., 6. Kiełczew. 7. Glina, 8. SP1 Małkinia
TENIS STOŁOWY CHŁOPCY (MŁODZIEŻ):1. Prostyń, 2. Kiełczew, 3. Nur, 4. Brudki St., 5. Glina, 6. SP1 Małkinia 

SZACHY (dzieci) -
MINI PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT (dzieci)-

PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):

PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW (MŁODZIEŻ):

UNIHOKEJ DZIEWCZĘTA (dzieci)-1. Andrzejewo, 2.Stary Lubotyń, 3. Zaręby Kościelne, 4. Brok 5. Ołdaki Polonia, Nur i SP2 Małkinia Górna. 


UNIHOKEJ CHŁOPCY (dzieci) -1. Andrzejewo,
2. Ołdaki, 3. Brok, 4. Małkinia2, 5. Zaręby Kościelne, 6. Nur. 
UNIHOKEJ DZIEWCZĘTA (MŁODZIEŻ):1. Brok,
2. Andrzejewo, 3. Lubotyń, 4. Zaręby Kościelne, 5. Nur, Ołdaki, Małkinia 2
UNIHOKEJ CHŁOPCY (MŁODZIEŻ): 1. Andrzejewo, 2. Brok, 3. Lubotyń, 4. Zaręby Kościelne, 5. Małkinia 2, Ruskołeka Stara, Nur

LEKKA ATLETYKA DZIEWCZĘTA (MŁODZIEŻ):

LEKKA ATLETYKA CHŁOPCY (MŁODZIEŻ):
CZWÓRBÓJ LA DZIEWCZĘTA (dzieci):

CZWÓRBÓJ LA CHŁOPCY (dzieci)-

 

 

PŁYWANIE: 1. Ostrów Maz 1. 

I-VI - miejsca , u- udział

 
Wyniki młodzików w LA

LEKKAATLETYKA - Międzypowiat- 100 m K: 100 m M, 200m K, 200m M, 300 m K: 300 m M :600 m K: 1000 m M: Skok w dal K: Skok w dal M: Pchnięcie kulą K: Pchnięcie kulą M, 4x100 K : 4x100 M , sztafeta olimpijska dz., sztafeta olimpijska chł. 


Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Powiecie Ostrów Mazowiecka

Copyright © 2016. All Rights Reserved.