REGULAMIN

XX POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2018/2019r

I.  CEL

-  propagowanie sportu w środowisku szkolnym

-  zabezpieczenie cyklu imprez sportowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

-  wyłonienie najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie ostrowskim

II.  ORGANIZATOR

Organizatorem Olimpiady jest Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

III.  TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbywać się będą głównie na szkolnych obiektach sportowych w miesiącach - październik 2015  - maj 2016 ..

IV.  UCZESTNICTWO

W Olimpiadzie uczestniczy młodzież szkół ponad gimnazjalnych ucząca się w systemie dziennym dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski oraz młodzież Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie .

V.  PROGRAM OLIMPIADY

    Październik 2018r styczeń 2019r

-  biegi przełajowe

-  piłka nożna ( 2 turnieje )

-  piłka ręczna

-  tenis stołowy

-  szachy

    Styczeń 2019 r  maj 2019 r

-  piłka koszykowa

-  piłka siatkowa

-  piłka nożna ( 2 turnieje ), pływanie , sztafetowe biegi przełajowe, piłka nożna dziewcząt, lekka     atletyka   

 

 

VI.  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

 1.  Tenis stołowy indywidualnie ;

Udział bierze po 3 zawodników i 3 zawodniczki ze szkoły , system do dwóch przegranych, o pierwsze miejsce gra lewa strona z prawą, gramy do trzech wygranych setów, dogrywamy do ostatniego miejsca .

  2.  Szachy indywidualnie ;

Turniej indywidualny po 3 zawodniczki i 3 zawodników ze szkoły.

  3.  Zespołowe gry sportowe „ każdy z każdym ‘’ ;

-  piłka ręczna 2x 18 min

-  piłka koszykowa 4x 8 min ryczałtem 5 minut dogrywki do skutku w razie remisu

-  piłka siatkowa do 2 wygranych setów, set trzeci do 25 pkt

-  piłka nożna chłopców 2x 20 min 4 turnieje – dwa jesienią – dwa wiosną , zmiany za zgodą sędziego ilość dowolna , zespół 12 – osobowy , kary 1’ , 2’ , kara meczu .

-  piłka nożna dziewcząt – 2 x 15 min , zmiany jak u chłopców – ilość dowolna, reszta jak u chłopców .

Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami Polskich Związków Sportowych.

  4.  Biegi przełajowe ;

  dystans ok. 1200 m dla dziewcząt oraz ok. 1600 m dla chłopców

Udział bierze po 8 dziewcząt i 8 chłopców z danej szkoły. Do punktacji wliczane są wyniki 6 pierwszych z danej szkoły.

 5. Sztafetowe biegi przełajowe ;

 dystans dla dziewcząt 10 x 800 m dla chłopców 10 x 1000 m

 - udział bierze po 10 dziewcząt i 10 chłopców z danej szkoły, jedna zawodniczka / zawodnik                                     nie może biec dwa razy

  6.  Lekka atletyka w formie jednodniowych zawodów w następujących konkurencjach

  *dziewczęta 100m, 400m, 800m, 4x100, 4 x 400 m, skok w dal, pchnięcie kulą.

  *chłopcy 100m, 400m, 1500m, 4x100m, 4x400m, skok w dal, pchnięcie kulą.

każdej konkurencji szkoła może wystawić po 3 zawodniczki i 3 zawodników. Jeden zawodnik/zawodniczka może wziąć udział w jednej konkurencji indywidualnej i jednej sztafecie lub w dwóch sztafetach.

UWAGA ;

Podczas rozgrywek systemem – każdy z każdym – tj. w grach zespołowych o kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a przy równej liczbie o wyższej lokacie decydować będzie kolejno ;

·        wynik bezpośredniego spotkania

·        lepsza różnica bramek, koszy , setów między zainteresowanymi ( mała tabela )

·        lepsza różnica w całych rozgrywkach,    większa liczba zdobytych bramek, koszy .

VII.  ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA ;

Prowadzona będzie punktacja łączna szkoły oraz oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Do klasyfikacji końcowej zaliczone zostaną najkorzystniejsze dla danej szkoły punkty z sześciu na osiem dyscyplin zdobyte przez zawodników danej szkoły plus punkty za tenis stołowy i szachy.

·        Gry zespołowe , biegi przełajowe , lekka atletyka , sztafetowe biegi przełajowe, pływanie ;

miejsce -   75 pkt 

II miejsce -   60 pkt

III miejsce -  50 pkt

Iv miejsce -  40 pkt

miejsce -   30 pkt

Punkty pomocnicze przy biegach przełajowych pierwszy zawodnik tyle punktów ilu startujących, następni o jeden punkt mniej w dół.

·         

·          Lekka atletyka punkty pomocnicze ; I miejsce – 16 pkt, II miejsce 14 pkt, III miejsce 13pkt, itd.

Punkty pomocnicze do sztafet I miejsce 38 pkt,  II miejsce 30 pkt,  III miejsce 25 pkt,  IV miejsce - 20 pkt,  V miejsce 15 pkt

 

·        Tenis stołowy , szachy ;

miejsce -   40 pkt

II miejsce -  32 pkt

III miejsce 26 pkt

IV miejsce 22 pkt

miejsce -  18 pkt

Punkty pomocnicze w tenisie stołowym i szachach w turniejach indywidualnych ;

miejsce 16 pkt, II miejsce 14 pkt, III miejsce 13pkt, IV miejsce 12 pkt, miejsce 11 pkt, VI miejsce 10 pkt, VII miejsce 9 pkt, VIII miejsce 8 pkt, IX – 7 pkt X miejsce 6 pkt. XI miejsce – 5 pkt, , XII m-ce – 4 pkt, XIII m-ce – 3 pkt, XIV m-ce – 2 pkt, XV m-ce – 1 pkt

VIII. PŁYWANIE

Trzy style – szkołę reprezentuje 6 dziewcząt i 6 chłopców – trzy pierwsze miejsca w każdym stylu i każdej kategorii nagrodzone będą medalami. 

Rywalizacja ta nie będziewliczana do punktacji XV Powiatowej Olimpiady Młodzieży.

IX.  NAGRODY

Dla zwycięskich szkół zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców ufundowane zostaną pamiątkowe puchary oraz statuetki dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z każdej szkoły, które zostaną wręczone wraz z dyplomami na uroczystości podsumowania Olimpiady. Ponadto po każdej konkurencji zawodnicy otrzymają medale .

X.  ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne imprezy przejazdy na zawody, sędziowanie- pokrywa organizator wymieniony w punkcie II.

XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.  Początek imprez ustala się na godz. 9.00 w tygodniu i na godz. 10.00 w soboty

  2.  Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych legitymacji szkolnych oraz badań lekarskich za co odpowiada nauczyciel opiekun, który przybył z młodzieżą na zawody.

  3.  Odpowiedzialnym za organizację poszczególnych dyscyplin jest gospodarz zawodów określony  w terminarzu w porozumieniu z koordynatorem Olimpiady.

  4.  Obowiązkiem gospodarza jest zabezpieczenie obiektu oraz niezbędnego sprzętu sportowego do przeprowadzenia zawodów.

  5.  W sprawach spornych wynikłych w trakcie przeprowadzenia Olimpiady decyzje podejmuje koordynator.

   6. Koordynatorem XVI Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2014/2015 oraz XVII Powiatowych Igrzysk Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych jest p. Agata Rostkowska. 

XII.  SĘDZIOWANIE

Każdy nauczyciel odpowiedzialny za zespół na zawodach zobowiązany jest do sędziowania lub wyznaczenia zastępcy , nauczyciela ze swojej szkoły .

 

 

 

REGULAMIN

XXII Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej  r.szk. 2019/ 2020

I .   CEL

-   propagowanie sportu w środowisku szkolnym

-   zabezpieczenie cyklu imprez sportowych dla uczniów szkół podstawowych w powiecie ostrowskim;

-   wyłonienie najbardziej usportowionych szkół;

II.   ORGANIZATOR

Patronat nad imprezą sprawuje Powiatowy Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. Współorganizatorem, na dalszym etapie współzawodnictwa jest Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce.

III.   TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbywać  się będą na szkolnych obiektach sportowych oraz innych obiektach znajdujących się na terenie naszego powiatu, w miesiącach  - wrzesień 2019  -  czerwiec 2020 r

IV.   UCZESTNICTWO

W Igrzyskach uczestniczy młodzież szkół podstawowych w rocznikach 2007 i młodsi – to kategoria DZIECI oraz w rocznikach 2005-2006 – to kategoria MŁODZIEŻ. Do zawodów powiatowych z każdej gminy kwalifikują się z miasta Ostrów Maz., Gminy Ostrów Maz oraz gminy Małkinia Górna po dwie szkoły podstawowe. Z pozostałych Gmin naszego powiatu kwalifikuje się jedna drużyna. W zawodach powiatowych ma prawo startować gospodarz zawodów  bez eliminacji gminnych. Bez eliminacji gminnych można startować w następujących dyscyplinach: indywidualne biegi przełajowe pod nazwą "O Puchar Starosty Ostrowskiego", sztafetowe biegi przełajowe (10 x 800 i 10x1000m) , zawody lekkoatletyczne (indywidualne oraz 4-bój la) , drużynowy tenis stołowy, pływanie, szachy oraz halowa piłka nożna i piłka ręczna.  

V.   ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA NA SZCZEBLU POWIATOWYM I WYŻSZEGO SZCZEBLA

Do punktacji wchodzi suma punktów 10 najkorzystniejszych wyników punktowych wśród dzieci oraz 10 najkorzystniejszych wyników wśród młodzieży. Szkoły podstawowy będą klasyfikowane w DWÓCH kategoriach: SP Dzieci i SP Młodzież. Za konkurencje lekkoatletyczne i indywidualne biegi przełajowe szkoły otrzymują punkty oddzielnie dla dziewcząt i dla chłopców. Na rok szkolny 2019/2020 zawiesza się przepis mnożenia punktów za zdobyte miejsca w zawodach wyższego szczebla. Rywalizację kończymy na poziomie zawodów powiatowych.

VI.  ZASADY PUNKTACJI

1. Indywidualne biegi przełajowe : 1 miejsce - 7 pkt, 2 miejsce- 5 pkt, 3 miejsce- 4 pkt, 4,5 i 6 miejsce - 3 pkt, 7,8,9 i 10 miejsce- 2 pkt oraz 11 i 12miejsce - 1 pkt- powiat, (w międzypowiatach i województwie udział to jak m-sce 11 i 12). Miejsca zdobywane przez poszczególnych biegaczy są brane pod uwagę tylko do klasyfikacji drużynowej.

2. Konkurencje lekkoatletyczne (kategoria młodzież) :1 miejsce - 7 pkt, 2 miejsce - 5 pkt, 3 miejsce-  4 pkt, 4 miejsce-  3 pkt, 5 miejsce- 2 pkt, 6 i dalsze - 1 pkt. SZTAFETY : 4x100 i olimpijska: 1 m- 15 pkt, 2m- 12 pkt, 3m-9 pkt, 4m-7pkt, 5m- 5pkt, 6 i dalsze m- 3 pkt. Za zawody międzypowiatowe i wojewódzkie punkty za zdobyte miejsce są mnożone odpowiednio przez 2 i 3.Do zawodów międzypowiatowych awansuje tylko pierwsza sztafeta.

3. Piłka nożna, indywidualne biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, zawody lekkoatletyczne, czwórbój lekkoatletyczny, unihokej : 1 m-sce- 50 pkt, 2 m-sce- 40 pkt, 3 m-sce- 30 , 4- m-sce- 25 , 5 m-sce- 20 , 6 m-sce- 15, 7 i poniżej - 5 punktów.

4. Drużynowy tenis stołowy, halowa piłka nożna , ringo, bieg o Puchar Starosty Ostrowskiego: 1 m-sce - 40 pkt, 2 m-sce-30, 3 m-sce- 25 , 4m-sce-20, 5 m-sce- 15 , 6 m-sce- 10, 7 i poniżej- 7 punktów.

VII.   NAGRODY

Na zakończenie Igrzysk pięć najlepszych szkół w kategorii dzieci i młodzież szkół podstawowych otrzymuje wyróżnienia pucharowe i dyplomy. Najlepszy sportowiec z pięciu najlepszych szkół otrzymuje wyróżnienie indywidualne. 

VIII.  ZASADY  FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne imprezy  -  przejazdy na zawody pokrywają jednostki delegujące a wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego dla szkół-drużyn oraz medale za poszczególne dyscypliny funduje Starostwo Powiatowe.

IX.   SĘDZIOWANIE

Każdy nauczyciel odpowiedzialny za zespół na zawodach zobowiązany jest do sędziowania lub wyznaczenia zastępcy , nauczyciela ze swojej szkoły.

X.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

  1. Początek imprez ustala się na godz.  9.30 w tygodniu i na godz. 10.00 w soboty i niedziele.
  2. Na co najmniej dwa dni przed zawodami nauczyciel odpowiedzialny za drużynę jest zobowiązany do zgłoszenia udziału w zawodach do koordynatora rozgrywek powiatowych.
  3. W przypadku zgłoszenia a nieobecności również obliguje się do kontaktu z organizatorem imprezy.

   4.   Szkoły zobowiązane są do zgłoszenia szkoły w Systemie Rejestracji Sportowców (konto na www.srs.szs.pl) przed każdymi zawodami oraz przywiezienie ze sobą wydruku z systemu podstemplowanego przez dyrektora szkoły delegującej.

5. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych legitymacji szkolnych oraz zgody rodziców,  za co odpowiada nauczyciel  opiekun, który przybył z młodzieżą na zawody.

   6.   Odpowiedzialnym za organizację poszczególnych dyscyplin jest gospodarz zawodów określony  w terminarzu w porozumieniu z koordynatorem Igrzysk.

   7.   Obowiązkiem gospodarza jest zabezpieczenie obiektu, szatni  oraz niezbędnego sprzętu sportowego do przeprowadzenia zawodów.

   8.   W sprawach spornych wynikłych w trakcie przeprowadzenia zawodów decyzje podejmuje sędzia główny zawodów wskazany na ich początku.

9. Powyższy regulamin wchodzi w życie z początkiem XXII edycji PIMSz czyli wrzesień 2019r.PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĘTA (MŁODZIEŻ):1. Małkinia 2, 2. Zaręby Kościelne, 3. Brok, 4. Ostrów Maz. 2, 5. Nur, 6. Kiełczew. 

PIŁKA NOŻNA CHŁOPCY(MŁODZIEŻ):1. Ostrów M. 3, 2. Nur, 3. Zaręby K., 4. Prostyń, Małkinia 2, Andrzejewo, 5. Brok, S.Lubotyń, Ostrów M.1. 
MINI PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW (dzieci): 1. SP 3 Ostrów Maz., 2. SP 4 Ostrów Maz, 3. Andrzejewo, 4. Szulborze, Małkinia 2 , Zaręby Kościelne, 5.Brok, Lubotyń, Nur, 6. Prostyń, Wąsewo.  
MINI PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT (dzieci):1. Zaręby Kościelne, 2. Andrzejewo, 3. Małkinia 2, 4. Brok, 5. Lubotyń. 
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE (dzieci- dz):1. Małkinia 2, 2. Brok, 3. Zaręby Kościelne, 4.Nur, 5.Prostyń, 6.Wąsewo, 7.Ostrów M.1, 8.Andrzejewo, 9.Glina, Sulęcin. 
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOW (dzieci -chł):1. Małkinia2, 2.Zaręby Kościelne, 3.Ostrów M.1, 4.Nur, 5.Prostyń, 6.Rząśnik Włościański, 7.Brok, 8.Andrzejewo, 9.Ostrów M.2, 10.Wąsewo. 
PUCHAR STAROSTY OSTROWSKIEGO (młodzież -dz):1. Małkinia 2, 2. Zaręby Kościelne, 3. Brok, 4. Andrzejewo, 5. Ostrów M.1, 6. Nur, 7. Prostyń, 8. Wąsewo. 
PUCHAR STAROSTY OSTROWSKIEGO (młodzież- chł):1. Małkinia 2, 2. Andrzejewo, 3. Nur, 4. Zaręby Kościelne, 5. Wąsewo, 6. Ostrów M.1, 7. Małkinia1, 8. Rząśnik Włościański, 9. Prostyń, 10. Brok, 11. Glina

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĘTA (DZIECI)-1. Małkinia 2, 2. Brok, 3. Zaręby Kościelne, 4. Prostyń, 5. Andrzejewo, 6. St. Lubotyń

 SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE CHŁOPCY (DZIECI)-1. Małkinia 2, 2. Prostyń, 3. Zaręby Kościelne, 4. Ostrów Maz. 2, 5. Nur, 6. Andrzejewo, 7. St. Lubotyń

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĘTA (MŁODZIEŻ):1. Małkinia 2, 2. ST. Lubotyń, 3. Zaręby Kościelne, 4. Ostrów Maz. 2, 5. Andrzejewo 

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE CHŁOPCY (MŁODZIEŻ):1. Małkinia 2, 2. St. Lubotyń, 3. Andrzejewo, 4. Nur, 5. Zaręby Kościelne, 

KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):

KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW (MŁODZIEŻ):
MINI KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT (dzieci)-

MINI KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW(dzieci)-

HALOWA PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):

HALOWA PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW (MŁODZIEŻ):
HALOWA PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW (dzieci)
HALOWA PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT (dzieci)
MINI PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT (dzieci)

MINI PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCY (dzieci)

PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):
PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW (MŁODZIEŻ):
TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT (dzieci):

TENIS STOŁOWY CHŁOPCY (dzieci): 
TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):
TENIS STOŁOWY CHŁOPCY (MŁODZIEŻ):

SZACHY (dzieci) -
MINI PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT (dzieci)-

PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):

PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW (MŁODZIEŻ):

UNIHOKEJ DZIEWCZĘTA (dzieci)-
UNIHOKEJ CHŁOPCY (dzieci) - 

UNIHOKEJ DZIEWCZĘTA (MŁODZIEŻ):

UNIHOKEJ CHŁOPCY (MŁODZIEŻ): 

LEKKA ATLETYKA DZIEWCZĘTA (MŁODZIEŻ):

LEKKA ATLETYKA CHŁOPCY (MŁODZIEŻ):
CZWÓRBÓJ LA DZIEWCZĘTA (dzieci):

CZWÓRBÓJ LA CHŁOPCY (dzieci)-

 

 

PŁYWANIE: 1. Ostrów Maz 1. 

I-VI - miejsca , u- udział

 
Wyniki młodzików w LA

LEKKAATLETYKA - Międzypowiat- 100 m K: 100 m M, 200m K, 200m M, 300 m K: 300 m M :600 m K: 1000 m M: Skok w dal K: Skok w dal M: Pchnięcie kulą K: Pchnięcie kulą M, 4x100 K : 4x100 M , sztafeta olimpijska dz., sztafeta olimpijska chł. 


Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Powiecie Ostrów Mazowiecka

Copyright © 2016. All Rights Reserved.