REGULAMIN

XX POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2018/2019r

I.  CEL

-  propagowanie sportu w środowisku szkolnym

-  zabezpieczenie cyklu imprez sportowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

-  wyłonienie najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie ostrowskim

II.  ORGANIZATOR

Organizatorem Olimpiady jest Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

III.  TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbywać się będą głównie na szkolnych obiektach sportowych w miesiącach - październik 2015  - maj 2016 ..

IV.  UCZESTNICTWO

W Olimpiadzie uczestniczy młodzież szkół ponad gimnazjalnych ucząca się w systemie dziennym dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski oraz młodzież Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie .

V.  PROGRAM OLIMPIADY

    Październik 2018r styczeń 2019r

-  biegi przełajowe

-  piłka nożna ( 2 turnieje )

-  piłka ręczna

-  tenis stołowy

-  szachy

    Styczeń 2019 r  maj 2019 r

-  piłka koszykowa

-  piłka siatkowa

-  piłka nożna ( 2 turnieje ), pływanie , sztafetowe biegi przełajowe, piłka nożna dziewcząt, lekka     atletyka   

 

 

VI.  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

 1.  Tenis stołowy indywidualnie ;

Udział bierze po 3 zawodników i 3 zawodniczki ze szkoły , system do dwóch przegranych, o pierwsze miejsce gra lewa strona z prawą, gramy do trzech wygranych setów, dogrywamy do ostatniego miejsca .

  2.  Szachy indywidualnie ;

Turniej indywidualny po 3 zawodniczki i 3 zawodników ze szkoły.

  3.  Zespołowe gry sportowe „ każdy z każdym ‘’ ;

-  piłka ręczna 2x 18 min

-  piłka koszykowa 4x 8 min ryczałtem 5 minut dogrywki do skutku w razie remisu

-  piłka siatkowa do 2 wygranych setów, set trzeci do 25 pkt

-  piłka nożna chłopców 2x 20 min 4 turnieje – dwa jesienią – dwa wiosną , zmiany za zgodą sędziego ilość dowolna , zespół 12 – osobowy , kary 1’ , 2’ , kara meczu .

-  piłka nożna dziewcząt – 2 x 15 min , zmiany jak u chłopców – ilość dowolna, reszta jak u chłopców .

Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami Polskich Związków Sportowych.

  4.  Biegi przełajowe ;

  dystans ok. 1200 m dla dziewcząt oraz ok. 1600 m dla chłopców

Udział bierze po 8 dziewcząt i 8 chłopców z danej szkoły. Do punktacji wliczane są wyniki 6 pierwszych z danej szkoły.

 5. Sztafetowe biegi przełajowe ;

 dystans dla dziewcząt 10 x 800 m dla chłopców 10 x 1000 m

 - udział bierze po 10 dziewcząt i 10 chłopców z danej szkoły, jedna zawodniczka / zawodnik                                     nie może biec dwa razy

  6.  Lekka atletyka w formie jednodniowych zawodów w następujących konkurencjach

  *dziewczęta 100m, 400m, 800m, 4x100, 4 x 400 m, skok w dal, pchnięcie kulą.

  *chłopcy 100m, 400m, 1500m, 4x100m, 4x400m, skok w dal, pchnięcie kulą.

każdej konkurencji szkoła może wystawić po 3 zawodniczki i 3 zawodników. Jeden zawodnik/zawodniczka może wziąć udział w jednej konkurencji indywidualnej i jednej sztafecie lub w dwóch sztafetach.

UWAGA ;

Podczas rozgrywek systemem – każdy z każdym – tj. w grach zespołowych o kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a przy równej liczbie o wyższej lokacie decydować będzie kolejno ;

·        wynik bezpośredniego spotkania

·        lepsza różnica bramek, koszy , setów między zainteresowanymi ( mała tabela )

·        lepsza różnica w całych rozgrywkach,    większa liczba zdobytych bramek, koszy .

VII.  ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA ;

Prowadzona będzie punktacja łączna szkoły oraz oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Do klasyfikacji końcowej zaliczone zostaną najkorzystniejsze dla danej szkoły punkty z sześciu na osiem dyscyplin zdobyte przez zawodników danej szkoły plus punkty za tenis stołowy i szachy.

·        Gry zespołowe , biegi przełajowe , lekka atletyka , sztafetowe biegi przełajowe, pływanie ;

miejsce -   75 pkt 

II miejsce -   60 pkt

III miejsce -  50 pkt

Iv miejsce -  40 pkt

miejsce -   30 pkt

Punkty pomocnicze przy biegach przełajowych pierwszy zawodnik tyle punktów ilu startujących, następni o jeden punkt mniej w dół.

·         

·          Lekka atletyka punkty pomocnicze ; I miejsce – 16 pkt, II miejsce 14 pkt, III miejsce 13pkt, itd.

Punkty pomocnicze do sztafet I miejsce 38 pkt,  II miejsce 30 pkt,  III miejsce 25 pkt,  IV miejsce - 20 pkt,  V miejsce 15 pkt

 

·        Tenis stołowy , szachy ;

miejsce -   40 pkt

II miejsce -  32 pkt

III miejsce 26 pkt

IV miejsce 22 pkt

miejsce -  18 pkt

Punkty pomocnicze w tenisie stołowym i szachach w turniejach indywidualnych ;

miejsce 16 pkt, II miejsce 14 pkt, III miejsce 13pkt, IV miejsce 12 pkt, miejsce 11 pkt, VI miejsce 10 pkt, VII miejsce 9 pkt, VIII miejsce 8 pkt, IX – 7 pkt X miejsce 6 pkt. XI miejsce – 5 pkt, , XII m-ce – 4 pkt, XIII m-ce – 3 pkt, XIV m-ce – 2 pkt, XV m-ce – 1 pkt

VIII. PŁYWANIE

Trzy style – szkołę reprezentuje 6 dziewcząt i 6 chłopców – trzy pierwsze miejsca w każdym stylu i każdej kategorii nagrodzone będą medalami. 

Rywalizacja ta nie będziewliczana do punktacji XV Powiatowej Olimpiady Młodzieży.

IX.  NAGRODY

Dla zwycięskich szkół zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców ufundowane zostaną pamiątkowe puchary oraz statuetki dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z każdej szkoły, które zostaną wręczone wraz z dyplomami na uroczystości podsumowania Olimpiady. Ponadto po każdej konkurencji zawodnicy otrzymają medale .

X.  ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne imprezy przejazdy na zawody, sędziowanie- pokrywa organizator wymieniony w punkcie II.

XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.  Początek imprez ustala się na godz. 9.00 w tygodniu i na godz. 10.00 w soboty

  2.  Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych legitymacji szkolnych oraz badań lekarskich za co odpowiada nauczyciel opiekun, który przybył z młodzieżą na zawody.

  3.  Odpowiedzialnym za organizację poszczególnych dyscyplin jest gospodarz zawodów określony  w terminarzu w porozumieniu z koordynatorem Olimpiady.

  4.  Obowiązkiem gospodarza jest zabezpieczenie obiektu oraz niezbędnego sprzętu sportowego do przeprowadzenia zawodów.

  5.  W sprawach spornych wynikłych w trakcie przeprowadzenia Olimpiady decyzje podejmuje koordynator.

   6. Koordynatorem XVI Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2014/2015 oraz XVII Powiatowych Igrzysk Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych jest p. Agata Rostkowska. 

XII.  SĘDZIOWANIE

Każdy nauczyciel odpowiedzialny za zespół na zawodach zobowiązany jest do sędziowania lub wyznaczenia zastępcy , nauczyciela ze swojej szkoły .

 

 

 

REGULAMIN

XXI Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej r.szk. 2018/2019

I.  CEL

-  propagowanie sportu w środowisku szkolnym

-  zabezpieczenie cyklu imprez sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

-  wyłonienie najbardziej usportowionych szkół na tych poziomach, w powiecie

II.  ORGANIZATOR

Patronat nad imprezą sprawuje Starosta Ostrowski. Współorganizatorem, na dalszym etapie współzawodnictwa jest Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce.

III.  TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbywać się będą głównie na szkolnych obiektach sportowych w miesiącach - wrzesień 2018  - maj 2019 r

IV.  UCZESTNICTWO

W Igrzyskach uczestniczy młodzież szkół podstawowych w rocznikach 2006 i młodsi oraz szkół gimnazjalnych w rocznikach 2003 oraz 2004 i 2005 ze szkół podstawowych. Do zawodów powiatowych z każdej gminy kwalifikuje się zwycięska szkoła podstawowa  z miasta Ostrów Maz. i gminy Małkinia Górna-  dwie szkoły podstawowe a z gminy Ostrów Maz trzy szkoły podstawowe. W zawodach powiatowych ma prawo startować gospodarz zawodów bez eliminacji gminnych. Jeśli chodzi o szkoły gimnazjalne, można startować w biegach przełajowych, "O Puchar Starosty Ostrowskiego", sztafetowych biegach przełajowych, zawodach lekkoatletycznych, drużynowym tenisie stołowym, halowej piłce nożnej i piłce ręcznej- bez eliminacji gminnych. Zawodnicy , jeśli są rocznikowo młodsi i jeśli startują w kategorii dzieci nie mogą startować już w kategorii młodzież ! 

VII.  ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA NA SZCZEBLU POWIATOWYM

Do punktacji wchodzi suma punktów 10 najkorzystniejszych wyników punktowych wśród gimnazjów i szkół podstawowych. Za konkurencje lekkoatletyczne i indywidualne biegi przełajowe szkoły otrzymują punkty oddzielnie dla dziewcząt i dla chłopców jak w punktacji drużynowej.

VIII ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W ZAWODACH WYŻSZEGO SZCZEBLA

Do punktacji powiatowej dolicza się punkty zdobyte na zawodach miedzypowiatowych i wojewódzkich. Za biegi przełajowe i konkurencje lekkoatletyczne w międzypowiecie mnoży się ilość punktów za dane miejsce dwukrotnie a w województwie trzykrotnie.

IX ZASADY PUNKTACJI

1. Indywidualne biegi przełajowe szkół podstawowych i gimnazjalnych: 1 miejsce - 7 pkt, 2 miejsce- 5 pkt, 3 miejsce- 4 pkt, 4,5 i 6 miejsce - 3 pkt, 7,8,9 i 10 miejsce- 2 pkt oraz 11 i 12miejsce - 1 pkt- powiat, (w międzypowiatach i województwie udział to jak m-sce 11 i 12). Zarówno w kategorii SP jak i GIMN.punkty zdobyte na międzypowiecie i województwie są dodawane do punktów drużynowych z zawodów powiatowych i są mnożone przez 2 i 3 , podobnie jak w LA. Ta zasada dotyczy tylko zawodów międzypowiatowych i wojewódzkich.W powiecie miejsca zdobywane przez poszczególnych biegaczy są brane pod uwagę tylko do klasyfikacji drużynowej.

2. Konkurencje lekkoatletyczne :1 miejsce - 7 pkt, 2 miejsce - 5 pkt, 3 miejsce-  4 pkt, 4 miejsce-  3 pkt, 5 miejsce- 2 pkt, 6 i dalsze - 1 pkt. SZTAFETY : 4x100 i olimpijska (gimn): 1 m- 15 pkt, 2m- 12 pkt, 3m-9 pkt, 4m-7pkt, 5m- 5pkt, 6 i dalsze m- 3 pkt. Za zawody międzypowiatowe i wojewódzkie punkty za zdobyte miejsce są mnożone odpowiednio przez 2 i 3.Do zawodów międzypowiatowych awansuje tylko pierwsza sztafeta.

3. Piłka nożna, indywidualne biegi przełajowe sp, sztafetowe biegi przełajowe, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna,unihokej, zawody lekkoatletyczne, czwórbój lekkoatletyczny : 1 m-sce- 50 pkt, 2 m-sce- 40 pkt, 3 m-sce- 30 , 4- m-sce- 25 , 5 m-sce- 20 , 6 m-sce- 15, 7 i poniżej - 5 punktów.

4. Drużynowy tenis stołowy, halowa piłka nożna, szachy, ringo, bieg o Puchar Starosty Ostrowskiego: 1 m-sce - 40 pkt, 2 m-sce-30, 3 m-sce- 25 , 4m-sce-20, 5 m-sce- 15 , 6 m-sce- 10, 7 i poniżej- 7 punktów.

X  NAGRODY

Na zakończenie Igrzysk pięć najlepszych szkół w kategorii gimnazjów i szkół podstawowych otrzymuje wyróżnienia pucharowe i dyplomy. Najlepszy sportowiec z pięciu najlepszych szkół otrzymuje wyróżnienie indywidualne. 

XI  ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne imprezy przejazdy na zawody pokrywają jednostki delegujące a wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego dla szkół-drużyn, które wzięły udział w co najmniej 6 dyscyplinach kalendarza Igrzysk oraz medale za poszczególne dyscypliny funduje Starostwo Powiatowe.

XII  SĘDZIOWANIE

Każdy nauczyciel odpowiedzialny za zespół na zawodach zobowiązany jest do sędziowania lub wyznaczenia zastępcy , nauczyciela ze swojej szkoły.

XIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.  Początek imprez ustala się na godz. 9.30 w tygodniu i na godz. 10.00 w soboty i niedziele.

  2.  Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych legitymacji szkolnych oraz zgody rodziców, za co odpowiada nauczyciel opiekun, który przybył z młodzieżą na zawody.

  3.  Odpowiedzialnym za organizację poszczególnych dyscyplin jest gospodarz zawodów określony  w terminarzu w porozumieniu z koordynatorem Igrzysk.

  4.  Obowiązkiem gospodarza jest zabezpieczenie obiektu, szatni oraz niezbędnego sprzętu sportowego do przeprowadzenia zawodów.

  5.  W sprawach spornych wynikłych w trakcie przeprowadzenia zawodów decyzje podejmuje sędzia główny zawodów wskazany na ich początku.

6. Powyższy regulamin wchodzi w życie z początkiem XXI edycji IMSz czyli wrzesień 2018r.


Pogrubioną czcionką napisano nazwę szkoły ,która uzyskała awans do zawodów międzypowiatowych a w nawiasach podane jest miejsce na tych zawodach.
PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĘTA (MŁODZIEŻ):1. Nur (-), 2. SP 2 Ostrów Maz., 3. Zaręby Kościelne, 4. SP 3 Ostrów Maz, 5. Andrzejewo, Brok, 6. SP 1 Małkinia Górna. 

PIŁKA NOŻNA CHŁOPCY(MŁODZIEŻ):1. SP 2 Małkinia Górna (V), 2. Zaręby Kościelne, 3. SP 3 Ostrów Maz, 4. SP 1 Ostrów Maz., 5. Brok, 6. Andrzejewo, 7. Stary Lubotyń, 8. Nur, Stary Lubotyń. 
MINI PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW (dzieci): 1. SP 2 Małkinia Górna (V), 2. Stary Lubotyń, 3. Prostyń, 4. SP 3 Ostrów Maz., 5. Wąsewo, 6. zaręby Kościelne, 7. Andrzejewo, 8. Brok, 9. Nur. 
MINI PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT (dzieci):1. Zaręby Kościelne (IV), 2. Kiełczew, 3. Prostyń, 4. Brok, 5. SP 2 Małkinia Górna. 
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE (sp- dz):1. SP 2 Małkinia G., 2. Stary Lubotyń, 3. Zaręby Kościelne, 4. SP 1 Ostrów Maz., 5. Nur, 6. Brok, 7. Wąsewo, 8. Andrzejewo, 9. Prostyń, 10. SP 1 Małkinia Górna. 
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOW (sp-chł):1.SP 2 Małkinia Górna, 2. Stary Lubotyń, 3. SP 1 Ostrów Maz., 4. Zaręby Kościelne, Prostyń, 6. Nur, 7. Rząśnik Włościański, 8. SP 1 Małkinia Górna, 9. Brok, 10, SP 1 Małkinia Górna. 
PUCHAR STAROSTY OSTROWSKIEGO (G-dz):1. Nur, 2. Zaręby Kościelne, 3. Andrzejewo, 4. Stary Lubotyń, 5. Prostyń, 6. Wąsewo, 7. PG Stary Lubotyń , 8. SP 2 Małkinia Górna, 9. Brok. 
PUCHAR STAROSTY OSTROWSKIEGO (G- chł):1. SP 2 Małkinia Górna, 2. Zaręby Kościelne, 3. Andrzejewo, 4. Stary Lubotyń, Brok 5. Wąsewo, 6. PG Stary Lubotyń, 7. SP 1 Ostrów Maz, 8. Nur, 9. Prostyń.   
W nawiasach ze znakiem plus podane są punkty za indywidualny start zawodników z pierwszej dwunastki, zawody międzypowiatowe.

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĘTA (DZIECI)-1.Stary Lubotyń (III), 2. SP 2 Małkinia Górna (IV), 3. Zaręby Kościelne, 4. Brok, 5. Andrzejewo. 

 SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE CHŁOPCY (DZIECI)-1.SP 2 Małkinia Górna(VII), 2. Brok (VI), 3. Andrzejewo, 4. Zaręby Kościelne, 5. Wąsewo, 6. Nur. 

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĘTA (MŁODZIEŻ):1. Nur (VII), 2. Zaręby Kościelne(III), 3. Andrzejewo, 4. Stary Lubotyń, 5. SP 2 Małkinia Górna, 6. Wąsewo. 

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE CHŁOPCY (MŁODZIEŻ):1.SP 2 Małkinia Górna (I), 2. Andrzejewo (IV), 3. Zaręby Kościelne,4. Brok, 5. Stary Lubotyń. 

KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):1. Ostrów Maz 2 (II), 2. Ostrów Maz 1, 3. Zaręby Kościelne, 4. Małkinia 2, 5. Nur, 6. Stary Lubotyń. 

KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW (MŁODZIEŻ):1.SP2 Małkinia (-), 2. Zaręby Kościelne, 3. SP 3 Ostrów Maz.(V), 4. SP 1 Ostrów Maz, 5. Stary Lubotyń. 
MINI KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT (SP)-1. Małkinia 2 (-) 
2. Stary Lubotyń, 3. Zaręby Kościelne, 4. Ostrów Maz 2, 5. Ostrów Maz 1. 
MINI KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW(SP)-1. Ostrów Maz 2 (V), 2. Stary Lubotyń, 3. Małkinia 2, 4. Zaręby Kościelne. 

HALOWA PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):1. Zaręby Kościelne, 2. Ostrów Maz. 2, 3. Nur, 4. MałkiniaG. 1, 5. Małkinia 2, Prostyń, Brok, 6. Glina, Kiełczew, Stary Lubotyń. 

HALOWA PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW (MŁODZIEŻ):1. Małkinia 2, 2. Zaręby Kościelne, 3. Ostrów Maz. 1, 4. Ostrów Maz 3. 5. Brok, Andrzejewo, Wąsewo. 6. G. Lubotyń, SP Lubotyń, Małkinia 1, Prostyń. 
HALOWA PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW (SP)- 1. Małkinia 2, 2. Prostyń, 3. Wąsewo, 4. Andrzejewo, 5. Brok, Nur, 6. Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne. 
HALOWA PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT (sp)-1. Kiełczew, 2. Zaręby Kościelne, 3. Prostyń, 4. Brok.  
MINI PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT (SP)-1. Małkinia 2 (I),
2. Zaręby Kościelne, 3. Stary Lubotyń, 4. Prostyń, 5. Brok. 

MINI PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCY (SP)-1.Małkinia 2 (-) 2.Stary Lubotyń, 3. Prostyń, 4. Zaręby Kościelne, 5. Brok. 

PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):1.Zaręby Kościelne, 2. Prostyń, 3. Małkinia Górna.  
PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW (MŁODZIEŻ):1.Małkinia 2 (V), 2. Zaręby Kościelne, 3. Prostyń, 4. Brok, 5. Andrzejewo, 6. Nur. 
TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT (SP):1. Prostyń, 2. Nur, 3. Osuchowa Nowa, 4. Kiełczew, 5. Brudki Stare. 

TENIS STOŁOWY CHŁOPCY (SP): 1. Prostyń, 2. Brudki Stare, 3. Nur, 4. Glina. 
TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):1.Nur, 2. Prostyń, 3. Kiełczew, 4. Brudki Stare, 5. Wąsewo, 6. Brok, 7. Glina, 8. SP2 Małkinia Górna. 
TENIS STOŁOWY CHŁOPCY (MŁODZIEŻ):1. Prostyń, 2. Wąsewo, 3. Nur, 4. Brok, 5. Brudki Stare, 6. SP2 Małkinia Górna, 7. Kiełczew, 8. Glina. 

SZACHY (SP) - 1. Andrzejewo, 2. Stara Ruskołęka, 3. SP 3 Ostrów Maz., 4. Ołdaki. 
MINI PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT (SP)-1.Stary Lubotyń, 2. Prostyń, 3. Brok, 4. Nur, 5. SP1 Ostrów Maz., Zaręby Kościelne. 

MINI PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW (SP)-1.
 Prostyń, 2. Nur, 3. Małkinia 2, 4. Stary Lubotyń, 5. Zaręby Kościelne, Ostrów Maz. 4, Wąsewo 

PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT (MŁODZIEŻ):1. Nur, 2. Małkinia 2, 3. Gimn.Stary Lubotyń, 4. Prostyń, 5. Ostrów Maz. 1, Ostrów Maz. 4, 6. Wąsewo, Zaręby Kościelne.  

PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW (MŁODZIEŻ):1.Prostyń, 2. Ostrów Maz 4, 3. Nur, 4. Ostrów Maz 1, 5. Wąsewo, 6. Stary Lubotyń.   

UNIHOKEJ DZIEWCZĘTA (SP)-1. Stary Lubotyń, 2.  Andrzejewo, 3. Nur, 4. Ołdaki Polonia, 5. Zaręby Kościelne, Brok, 6. SP 2 Małkinia Górna 
UNIHOKEJ CHŁOPCY (SP) - 1. Stary Lubotyń,
2. Andrzejewo, 3. Zaręby Kościelne, 4. Nur, 5. Małkinia 2, Ołdaki Polonia, 6. Brok. 
UNIHOKEJ DZIEWCZĘTA (MŁODZIEŻ):1. Andrzejewo,
2. Nur, 3. Zaręby Kościelne, 4. Stary Lubotyń, 5. Małkinia 2 
UNIHOKEJ CHŁOPCY (MŁODZIEŻ):1. Andrzejewo, 2. Małkinia 2, 3. Stary Lubotyń, 4. Brok, 5. Ruskołęka Stara, Zaręby Kościelne, 6. Nur.  

LEKKA ATLETYKA DZIEWCZĘTA (MŁODZIEŻ):1. Nur, 2. Andrzejewo, 3. Małkinia2, 4. Zaręby Kościelne, 5. Ostrów Maz 1, 6. Wąsewo, 7. Brok. 

LEKKA ATLETYKA CHŁOPCY (MŁODZIEŻ):1. Małkinia 2, 2. Andrzejewo, 3. Brok, 4. Nur, 5. Wąsewo, 6. Stary Lubotyń, 7. Ostrów Maz 1. 
CZWÓRBÓJ LA DZIEWCZĘTA (SP):1. Małkinia 2 (I), 2. Zaręby Kościelne (IV),
3. Stary Lubotyń, 4. Brok, 5. Prostyń, 6. Wąsewo. 
CZWÓRBÓJ LA CHŁOPCY (SP)-1. Małkinia 2 (V), 2. Zaręby Kościelne (VII), 3. Stary Lubotyń, 4. Brok, 5. Nur, 6. Prostyń, 7. Wąsewo. 

RINGO (MŁODZIEŻ):1. Andrzejewo, 2. Prostyń, 3. Nur, 4. Brok, 5. Zaręby Kościelne, 6. Sulęcin Szlachecki. 

RINGO (SP) - 1. Prostyń, 2. Zaręby Kościelne, 3. Kiełczew, 4. Sulęcin Szlachecki, 5. Brok i Nur. 

PŁYWANIE: 1. Ostrów Maz 1. 

I-VI - miejsca , u- udział

 
Wyniki młodzików w LA

LEKKAATLETYKA GIMNAZJA- Międzypowiat- 100 m K: 100 m M: . 300 m K: 300 m M :600 m K: 1000 m M: Skok w dal K: Skok w dal M: Pchnięcie kulą K: Pchnięcie kulą M:4x100 K : 4x100 M :

Wyniki junior młodszy w LA

LEKKAATLETYKA GIMNAZJA- Międzypowiat-100mK: 200mK: ,400 m K:.800mK:. Sztafeta olimpijska: 100mM:200m M:400mM: 1500mM:wzwyż M: w dal : kula M: 4x100 M: Sztafeta olimpijska:

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Powiecie Ostrów Mazowiecka

Copyright © 2016. All Rights Reserved.